trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Obsługa eksporterów i inwestorów

  Departament Gospodarki UMWW zapewnia bezpłatne wsparcie informacyjne dla wielkopolskich eksporterów oraz inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Wielkopolsce.

  Wsparcie wielkopolskich eksporterów w ramach Wielkopolska Trade Office obejmuje:

  •  wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów w ramach bazy EasyBusiness by Kompass,
  • wstępną analizę rynków zagranicznych,
  • informację w zakresie aktualnych działań promujących eksport na poziomie regionalnym (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, instytucje otoczenia biznesu) oraz krajowym (PAIH, PARP, ministerstwa),
  • dostarczanie informacji uzupełniających działania proeksportowe.

   

  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

  Wielkopolska Trade Office

  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

  tel. +48 61 62 66 270, +48 61 62 66 262

  e-mail: tradeoffice@umww.pl

   

  Wsparcie inwestorów obejmuje:

  • bieżącą obsługę krajowych i zagranicznych zapytań inwestycyjnych, w tym wyszukiwanie terenów inwestycyjnych w Województwie Wielkopolskim oraz informacji poszukiwanych przez inwestorów,
  • opiekę nad inwestorami w zakresie kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami oraz wskazanymi przez inwestorów podmiotami, w tym także opiekę poinwestycyjną,
  • informacje dla zagranicznych inwestorów dot. prawno-administracyjnych regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce,
  • informacje dot. zachęt inwestycyjnych i instrumentów wsparcia dla inwestycji, m.in. w ramach funduszy UE, Polskiej Strefy Inwestycji, Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji,
  • prezentację walorów i potencjału inwestycyjnego Województwa Wielkopolskiego,
  • informacje gospodarcze o Wielkopolsce, w tym dot. bieżącej sytuacji ekonomicznej regionu.

   

  Zapraszamy do kontaktu:

  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

  tel. +48 61 62 66 240, e-mail: drg.sekretariat@umww.pl