trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podsumowanie spotkania informacyjnego Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej (WSWZ) w Koninie, 24 czerwca 2015 roku

  Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej Trzecie spotkanie informacyjne realizowane w ramach projektu WSWZ odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Tym razem, z możliwościami finansowania ze źródeł zewnętrznych projektów z partnerami zagranicznymi mieli okazję zapoznać się pracownicy samorządowi urzędów miasta, gminy oraz starostw powiatowych subregionu konińskiego. W związku z tym, w spotkaniu uczestniczyło blisko 30 osób, w tym przedstawiciele Starostw Powiatowych w Koninie, we Wrześni, w Kole oraz w Słupcy, urzędów miejskich w Koninie, Pyzdrach, Turku, Dobrej, Kole oraz Golinie, a także urzędów gminy Słupca, Wilczyn, Powidz, Koło, Krzymów, Kleczew, Kołaczkowo, Tuliszków oraz Grodziec.

  Spotkanie otworzyła Anna Markiewicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która przybliżyła zebranym założenia projektu „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej".

  Następnie głos zabrała Karolina Atraszkiewicz z Departamentu Gospodarki UMWW przedstawiając założenia projektu „Marka Wielkopolski", jako instrumentu kształtowania wizerunku i promocji gospodarczej regionu. Prezentacja wpisuje się w założenia projektu WSWZ, którego celem jest nie tylko ułatwienie wielkopolskim jednostkom samorządu terytorialnego dostępu do aktualnej wiedzy na temat możliwości finansowania współpracy zagranicznej ze źródeł zewnętrznych, ale i do informacji o narzędziach ekonomicznej promocji zagranicznej.

  Następnie głos zabrała ponownie Anna Markiewicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, przybliżając zebranym „Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego", ewolucję kontaktów zagranicznych Województwa Wielkopolskiego oraz cele współpracy. Podejście do „Priorytetów" stopniowo ewoluowało. W pierwszej wersji dokumentu partnerzy zagraniczni wymienieni byli z nazwy. Do dokumentu wpisano te partnerstwa dawnych pięciu województw, które miały szansę powodzenia w realizacji przez nowo utworzone Województwo Wielkopolskie. Nie wzięto jednak wówczas pod uwagę wagi czynnika ludzkiego, jako najważniejszego dla współpracy zagranicznej. Ta prosta transpozycja w wielu przypadkach się nie udała i część partnerstw wygasła. W nowej wersji „Priorytetów" z 2013 roku nastąpiło odejście od nazywania regionów, ponieważ współpraca jest dynamiczna – zmienia się szybko i mogłoby to stanowić znaczne utrudnienie współpracy. Najważniejsze jest, by współpracę zagraniczną rozumieć nie jako cel, ale jako narzędzie do osiągania celu, którym jest spójny rozwój całego regionu.

  Dyrektor BWM zaprezentowała również przykłady dobrych praktyk Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach konkursu MSZ „Polska pomoc rozwojowa" oraz zaprosiła uczestników spotkania na kolejne – czwarte już - posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów, które odbędzie się w Kielcach w dniach od 17 do 18 listopada 2015 roku na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

  Na zakończenie pierwszej części spotkania głos zabrał Igor Ksenicz z Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW, przedstawiając możliwości zewnętrznego finansowania międzynarodowych projektów jednostek samorządu terytorialnego z takich programów jak: Polska współpraca rozwojowa MSZ RP, Inicjatywa Środkowoeuropejska (CEI), Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, Polsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży, program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, program Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

  Drugą część spotkania rozpoczęła Julia Płachecka z Punktu kontaktowego programu „Europa dla Obywateli", przedstawiając podstawowe informacje, cele i charakterystykę programu, rodzaje dotacji i strukturę programu, cykl życia projektu i zasady finansowania, a także terminy naborów w latach 2015 – 2020. Najbliższy termin naboru w ramach komponentu 2: „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie" rozpocznie się 1 września 2015 roku (działanie 2.1 „Partnerstwo miast" oraz działanie 2.2 „Sieci miast").

  W Koninie gościliśmy jeszcze jednego eksperta – Piotra Bajdę, Przedstawiciela Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę. Pan Bajda przekazał uczestnikom spotkania kilka cennych wskazówek odnośnie do pisania wniosków projektowych. Choć Wielkopolska nie plasuje się na szczycie listy jeśli chodzi o realizację projektów z partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej, dobra informacja jest taka, że przez oceniających chętnie widziane są wnioski od potencjalnych beneficjentów z tych regionów, które do tej pory nie korzystały aktywnie ze wsparcia w ramach Funduszu. Przygotowując wniosek należy pamiętać, że nie jest ważne jakiego konkretnie tematu będzie dotyczył, ale ważna jest gotowość i otwartość partnerów z krajów Grupy do realizacji wspólnego projektu. Do tej pory najczęściej wspierane były projekty realizowane w obszarze kultury (35%) oraz współpracy i badań naukowych (24%). Najwyżej oceniane są projekty, które obejmują wszystkich cztery partnerów z Grupy, a nie tylko wymaganych minimalnie trzech partnerów. Bardzo mile widziane są również konsultacje mailowe lub telefoniczne wniosków z pracownikami Sekretariatu w Bratysławie.

  Podczas spotkania głos zabrała również Elżbieta Perkowska, przedstawicielka Urzędu Gminy Stare Miasto, prezentując współpracę z zagranicznym partnerem - Miastem Mittenwalde w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu z programu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  Na zakończenie spotkania głos zabrała Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Naczelnik w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawiając zakres wsparcia dotacyjnego w ramach konkursów MSZ w obszarze współpracy z Polonią i Polakami za granicą, dyplomacji publicznej i kulturalnej, wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego ppz oraz pomocy rozwojowej.

  Kolejne spotkania informacyjne Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej odbędą się w Lesznie (9 września – subregion leszczyński) oraz Pile (7 października – subregion pilski). Już teraz zapraszamy na debatę podsumowująca projekt, która odbędzie się 6 listopada w Poznaniu.

  logotyp Ministerstwa Spraw ZagranicznychProjekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2015"

  Szanowni Państwo!

   

  Zapraszamy serdecznie pracowników samorządowych (urzędów gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego oraz śremskiego) zajmujących się na co dzień współpracą zagraniczną do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej (WSWZ)”.

   

  Spotkanie odbędzie się 8 maja 2015 roku w godzinach od 9:30 do 13:30 (sala sesyjna, budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 18, 61 – 713 Poznań).

   

  Do niniejszego zaproszenia dołączamy list intencyjny kierowany do Państwa przez Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

   

  Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 6 maja do godziny 16:00 na adres: wswz@umww.pl

  (poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy z prośbą o wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu).

   

  Liczba miejsc udziału w spotkaniu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń.

   

  Pracownicy samorządowi pozostałych subregionów Województwa Wielkopolskiego zostaną zaproszeni na kolejne spotkania informacyjne odbywające się w: Kaliszu (9 czerwca br.), Koninie (24 czerwca br.), Lesznie (9 września) oraz Pile (7 października).

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

   

  Biuro Współpracy Międzynarodowej

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Tel. 61 6 266 653

   

   

   

  logotypMSZ_A_kolor.jpg

   

  Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2015”

   

   

   

  Galeria zdjęć: