trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podstawy prawne

  Wybrane przepisy regulujące funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. – o infrastrukturze informacji przestrzennej
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. - o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

  Wykaz obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii dostępny jest również na stronie http://www.gugik.gov.pl/prawo

  Strona główna Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK Poznań)

  Strona Geoportalu Województwa Wielkopolskiego: https://SIPWW.pl