trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Prognoza oddziaływania na środowisko

    Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana została dla projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. (projektu z dnia 18 lipca 2012 r., przeznaczonego do konsultacji społecznych) i stanowi ważny element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

    Strategia charakteryzuje się dużym stopniem ogólności. W oparciu o ten dokument Samorząd Województwa będzie podejmował działania, zapewniające dynamiczny rozwój Wielkopolski w najbliższych ośmiu latach. Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jak i sama Prognoza, miało na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja mogła by doprowadzić do pogorszenia zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz jakości życia mieszkańców województwa. Prognoza oddziaływania na środowisko wskazała również konieczne działania, które mają ograniczyć, bądź rekompensować negatywne oddziaływanie na środowisko realizowanych przedsięwzięć rozwojowych.