trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

e-OPLATYgeolog – nowe narzędzie dla przedsiębiorców i organów koncesyjnych

  logo eopłaty geologNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił w czerwcu 2012 roku nowoczesny system informatyczny obsługujący opłaty eksploatacyjne i opłaty z tytułu koncesji, ustalane na podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.
  System e-OPLATYgeolog jest dedykowany wszystkim przedsiębiorcom posiadającym koncesje geologiczne z całej Polski oraz organom koncesyjnym tj. Ministrowi Środowiska, Marszałkom Województw, Starostom, Prezydentom Miast na prawach powiatu.
  Obecnie każdy przedsiębiorca może skorzystać z elektronicznych usług publicznych za pomocą portalu dostępnego pod adresem www.e-OPLATYgeolog.pl. Komunikacja elektroniczna z NFOŚiGW będzie się odbywać za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl), zaś podpisywanie dokumentów elektronicznych przy użyciu bezpłatnego Profilu Zaufanego ePUAP, równoważnego pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisem własnoręcznym.
  Dzięki systemowi e-OPLATYgeolog przedsiębiorcy uzyskają bezpłatny dostęp do bazy danych NFOŚiGW w zakresie swoich koncesji, tj. składanych informacji, opłat, wpłat, rozrachunków, decyzji i postępowań administracyjnych, sprawozdań, aktualnych przepisów  i komentarzy, a także innych usług publicznych świadczonych przez NFOŚiGW, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Organy koncesyjne otrzymają nowoczesne narzędzie informatyczne umożliwiające pełen monitoring działalności wydobywczej przedsiębiorców ze swojego obszaru terytorialnego.
  Więcej informacji:
  http://www.e-oplatygeolog.pl/