trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Analizy struktury własności i sposobu użytkowania gruntów

  Analiza wg stanu na 1.01.2023 r. 

  Dokument w wersji pdf dostępny jest poniżej w części "Pliki do pobrania".
  Opracowanie przedstawia:

  1. Strukturę zmian własności gruntów.
   1. struktura zmian własności gruntów ogółem dla poszczególnych grup
   2. struktura zmian własności użytków gruntowych dla poszczególnych grup
   3. struktura zmian własności poszczególnych użytków gruntowych dla wszystkich grup
  2. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
  3. Strukturę użytków rolnych.

  Analiza została opracowana w oparciu o wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


  Analiza wg stanu na 1.01.2022 r. 

  Dokument w wersji pdf dostępny jest poniżej w części "Pliki do pobrania".
  Opracowanie przedstawia:

  1. Strukturę zmian własności gruntów.
   1. struktura zmian własności gruntów ogółem dla poszczególnych grup
   2. struktura zmian własności użytków gruntowych dla poszczególnych grup
   3. struktura zmian własności poszczególnych użytków gruntowych dla wszystkich grup
  2. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.

  Analiza została opracowana w oparciu o wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


  Analiza wg stanu na 1.01.2021 r. 

  Dokument w wersji pdf dostępny jest poniżej w części "Pliki do pobrania".
  Opracowanie przedstawia:

  1. Strukturę zmian własności gruntów.
  2. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
  3. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.
  4. Strukturę użytków rolnych.

  Analiza została opracowana w oparciu o wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


  Analiza wg stanu na 1.01.2020 r.

  Dokument w wersji pdf dostępny jest poniżej w części "Pliki do pobrania".

  Opracowanie przedstawia:

  1. Strukturę zmian własności gruntów.
  2. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
  3. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.

  Analiza została opracowana w oparciu o wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków, opracowane na podstawie przekazanych Marszałkowi przez Starostów - powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


  Analiza wg stanu na 1.01.2019 r.

  Dokument w wersji pdf dostępny jest poniżej w części "Pliki do pobrania".

  Opracowanie przedstawia:

  1. Strukturę zmian własności gruntów.
  2. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
  3. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.
  4. Strukturę użytków rolnych.

  Analiza została opracowana w oparciu o wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków, opracowane na podstawie przekazanych Marszałkowi przez Starostów - powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


  Analiza 2018 r.

  Dokument w wersji pdf dostępny jest poniżej w części "Pliki do pobrania".

  Opracowanie przedstawia:

  1. Strukturę zmian własności gruntów.
  2. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
  3. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.

  Analiza została opracowana w oparciu o wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków, opracowane na podstawie przekazanych Marszałkowi przez Starostów - powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


  Analiza 2017 r.

  Dokument w wersji pdf dostępny jest poniżej w częsci "Pliki do pobrania".

  Opracowanie przedstawia:

  1. Strukturę zmian własności gruntów.
  2. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
  3. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo i lasów.
  4. Strukturę użytków gruntowych z przynależnością do poszczególnych klas gruntów.

  Analiza została opracowana w oparciu o wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków, opracowane na podstawie przekazanych Marszałkowi przez Starostów - powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


  Analiza 2016 r.

  Dokument w wersji pdf dostępny jest poniżej w częsci "Pliki do pobrania".

  Opracowanie przedstawia:

  1. Strukturę zmian własności gruntów.
  2. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
  3. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo

  Analiza została opracowana w oparciu o wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków, opracowane na podstawie przekazanych Marszałkowi przez Starostów - powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.