trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego z 2000 r

    W lipcu 2000 roku przyjęta została przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego pierwsza strategia rozwoju województwa wielkopolskiego. Była ona pewnego rodzaju manifestem utworzonego samorządu wojewódzkiego. Nie miała jeszcze mocy wykonawczej, lecz skutecznie zbudowała środowisko na rzecz rozwoju i zdefiniowała podstawowe pojęcia z tym związane.

    Strategia dotyczyła rozwoju województwa we wszystkich zasadniczych aspektach życia jego mieszkańców, gospodarki i środowiska. Określony został w niej docelowy obraz województwa tzn. jego wizja, sformułowane zostały kierunki rozwoju i sposoby osiągania celów. Powstały dokument proponował wszystkim tym, którzy mogli i chcieli wpływać na rozwój Wielkopolski, zbiór zasad racjonalnego działania.

    Strategia oparta została na wynikach wielu opracowań o różnym zakresie i charakterze. W szczególności opiera się na dwóch dokumentach wykonanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego: Raporcie o stanie województwa wielkopolskiego (sytuacja społeczno-gospodarcza) oraz Diagnozie stanu województwa.