trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt C-Track50

  Putting regions on track for carbon neutrality by 2050

  Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050

   

  Track 50 logo projektu

  1 marca 2018 roku Województwo Wielkopolskie przystąpiło w charakterze Partnera do projektu o akronimie C-Track 50, w ramach Programu Horyzont 2020 (H2020). W skład całego konsorcjum wchodzi 13 partnerów, w większości agencji energetycznych, pochodzących z Grecji, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Polski (UMWW), Węgier, Łotwy, Rumunii, Austrii i Belgii. Koordynatorem projektu jest Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach, Grecja.

  Projekt C-Track 50 ma na celu wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050, jak również promować wielopoziomowe zarządzanie w celu umożliwienia władzom lokalnym rozwijania, finansowania i realizowania ambitnych planów działań na rzecz zrównoważonej energii (odpowiednikiem są plany gospodarki niskoemisyjnej w Polsce), a także działań na rzecz klimatu z celem osiągnięcia neutralność emisji dwutlenku węgla do roku 2050.

  W celu osiągnięcia neutralności węglowej, projekt C-Track 50 skupia się na poziomie lokalnym i regionalnym, ponieważ często władze publiczne nie posiadają technicznego know-how i zasobów, aby opracować długofalowe działania w zakresie ochrony klimatu i energii. Właśnie dlatego projekt C-Track 50 dąży do mobilizacji i ukierunkowania władz samorządowych w określaniu długoterminowych priorytetów polityki energetycznej i wspierania ich w opracowywaniu, finansowaniu i wdrażaniu ambitnych zintegrowanych planów działania w zakresie zrównoważonej energii i polityki klimatycznej.

  Projekt ma również zapewnić synergię z inicjatywami europejskimi, takimi jak Porozumienie Burmistrzów (CoM) i Inteligentne Miasta i Społeczności (ang. Smart Cities & Communities). Przystąpienie do inicjatywy CoM nie jest jednak warunkiem koniecznym przy realizacji projektu. W ramach projektu przewidziane są: przegląd procesów planowania energetycznego w regionach (krajach) w nim uczestniczących, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wraz ze wzajemnym uczeniem się, a także zrewidowanie lub wyznaczenie regionalnych priorytetów energetycznych do roku 2050. W przypadku Wielkopolski uaktualniony zostanie również poradnik „Wielkopolski Regionalny Plan działań na Rzecz Zrównoważonej Energii w zakresie źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej” stanowiący informację dla mieszkańców, a także burmistrzów i wójtów z Wielkopolski zamierzających przystąpić do inicjatywy CoM. Ponadto, 10 wielkopolskich samorządów lokalnych otrzyma wsparcie merytoryczne przy zweryfikowaniu lub opracowaniu ich planów gospodarki niskoemisyjnej z perspektywą do roku 2050, jak również poszukiwaniu źródła finansowania zawartych w nich inwestycji. Samorządy które przystąpiły do projektu C-Track 50 to: Gmina Brudzew, Miasto i Gmina Buk, Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, Miasto i Gmina Kępno, Gmina Mycielin, Gmina Powidz, Gmina Przykona, Miasto i Gmina Rawicz, Gmina Szydłowo oraz Miasto i Gmina Trzcianka.

  Projekt odnosi się do celów wyznaczonych w zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (cel strategiczny 3. „Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski” wraz z celami operacyjnymi: 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski oraz 3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej). Zakłada się wypracowanie dalszych rekomendacji w tych obszarach.

  W wyniku realizacji projektu C-Track 50 został opracowany m.in. dokument pn. „Wielkopolski Regionalny Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu w zakresie źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej z perspektywą do roku 2050. Informacja dla lokalnych samorządów i mieszkańców Wielkopolski”. Dokument został przyjęty Uchwałą nr 3113/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 stycznia 2021 r. w celu upowszechniania wśród jednostek lokalnego samorządu terytorialnego i mieszkańców z obszaru województwa wielkopolskiego.

  Więcej informacji: https://www.c-track50.eu/pl

  Repozytorium wiedzy: https://www.c-track50.eu/pl/knowledge-repository

  Zapraszamy do obejrzenia spotu o naszym Projekcie C-Track50: https://www.youtube.com/watch?v=wk9ZyXVDF2E