trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Kompetencje departamentu

  Departament prowadzi sprawy związane z promocją i wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 oraz zadania związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kontroluje prawidłowość wykorzystania środków beneficjentów programów oraz koordynuje przedsięwzięcia edukacyjne dla beneficjentów wdrażanych programów. Departament współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz programów rozwoju województwa.

   

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro IV, część A, pokój 448
  tel.: 61 626 60 00
  fax: 61 626 60 04
  e-mail: dow.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Izabela Mroczek

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Grażyna Organowska

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Anna Jakubowska

  Struktura organizacyjna