trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych

  Przedsięwzięcie pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” dofinansowane ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

  1. beneficjent: Województwo Wielkopolskie
  2. partner projektu: Miasto Poznań – Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań
  3. jednostki realizujące: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) nr 2 w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) we Wrześni, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii (WSCEiT) w Starej Łubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych (WSZPT-W) w Cerekwicy Nowej
   1. zakres rzeczowy zadania: zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pracowni (stomatologicznej i sterylizatorni, pierwszej pomocy, zabiegów higienicznych) WSCKZiU nr 2 w Poznaniu; zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pracowni (fryzjerskiej, reklamy, informatycznej) WSCKZiU we Wrześni; modernizacja budynku nr 5 oraz zakup wyposażenia dydaktycznej kuchni gastronomicznej WSZPT-W w Cerekwicy Nowej; modernizacja i zakup wyposażenia budynku: szkoły, dydaktycznego, warsztatu, dydaktycznego nr 1 do praktycznej nauki zawodu „mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych”, dydaktycznego nr 2 do praktycznej nauki zawodu „mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych”, szklarni, tunelu foliowego, oraz modernizacja sieci zewnętrznych infrastruktury transferowej wymaganych do funkcjonowania WSCEiT w Starej Łubiance.
   2. cel projektu: podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i wymagań odbiorców, rozwój kluczowych kompetencji dla rynku pracy, utworzenie efektu synergii dla wielkopolski w obszarze inteligentnych specjalizacji poprzez edukację nowoczesnych kadr, ograniczenie negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych jak: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, dyskryminacja, patologie społeczne, konieczność opieki instytucjonalnej.
   3. wartość projektu 26.226.134 zł, z tego środki własne województwa 8.206.933 zł, środki UE: 18.019.201 zł
   4.  rok realizacji: 2020-2022

  Więcej informacji o środkach z WRPO można uzyskać na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

  Fundusze Europejskich, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


  Galeria zdjęć: