trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podsumowanie - spotkanie informacyjne Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej w Tłokini Kościelnej pod Kaliszem

  Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej 18 czerwca 2015 roku w podkaliskiej Tłokini Kościelnej odbyło się kolejne spotkanie organizowane w ramach projektu „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej" (WSWZ) realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2015).

  W spotkaniu wzięło udział blisko czterdziestu pracowników samorządowych starostw powiatowych, urzędów gminnych oraz miejskich subregionu kaliskiego koordynujących kontakty z partnerami z zagranicy.

  Witając uczestników, Anna Markiewicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW przybliżyła założenia projektu, podkreślając, że WSWZ jest narzędziem i powstaje przede wszystkim po to, by pomóc wielkopolskim pracownikom samorządowym w prowadzeniu współpracy zagranicznej poprzez zdobywanie środków zewnętrznych na projekty i inicjatywy międzynarodowe oraz w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z zagranicy. Ideą przyświecającą realizacji projektu jest, by spotkania informacyjne o zbliżonej tematyce odbywały się we wszystkich subregionach Wielkopolski w niewielkim gronie uczestników. Celem spotkań jest m.in. uświadomienie pracownikom samorządowym, że istnieją ogromne zasoby finansowe w źródłach zewnętrznych oraz , że mogą się kontaktować bezpośrednio z Biurem Współpracy Międzynarodowej, które chętnie wesprze nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz doradzi w sprawach realizacji projektów. Ponadto, Dyrektor Markiewicz przypomniała, że na każdym ze spotkań prezentowane jest case study – ciekawy projekt zrealizowany przez gminę, miasto lub powiat z wykorzystaniem środków z zewnętrznego źródła finansowania. W związku z tym zachęcamy samorządowców do występowania na forum i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Uczestnicy spotkania zostali również poproszeni - w związku z wyłonieniem zespołu eksperckiego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do przeprowadzenia badania ankietowego wielkopolskich j.s.t. pod kątem prowadzonej współpracy zagranicznej – o życzliwe podejście do tego projektu i aktywne włączenie się w wypełnianie ankiety.

  Pierwszą część spotkania „Udział i znaczenie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji polskiej polityki zagranicznej" rozpoczęła Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Naczelnik w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która przedstawiła informacje na temat mechanizmu wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej. Prelegentka zaznaczyła, że działania prowadzone przez samorządy na polu współpracy zagranicznej muszą pozostawać w zgodzie z „Priorytetami Polskiej Polityki Zagranicznej". W związku z tym MSZ prowadzi działania, które mają doprowadzić do tego, że priorytety te będą powszechnie znane, tak, by wszystkie podmioty pozostawały w zgodzie z wytycznymi zawartymi w dokumentach kierunkowych. Z drugiej strony, otwarcie granic i członkostwo w UE spowodowały, że więcej Polaków mieszka za granicą. W konsekwencji MSZ podejmuje współpracę z nową emigracją, ale i z zasiedziałą Polonią. Chodzi o to, by Polacy za granicą nie tracili więzi z krajem, a z drugiej strony o to, by przedstawiciele Polonii nie byli obywatelami drugiej kategorii, ale aktywnym elementem społeczności, w których postanowili zamieszkać.

  W dalszej części spotkania Anna Markiewicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, przybliżyła „Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego" i ich realizację. Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w skondensowanej formie opisała ewolucję kontaktów zagranicznych Województwa Wielkopolskiego oraz celów współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prowadzonych kontaktów oraz regionów partnerskich Wielkopolski, zaprezentowała również kilka projektów zrealizowanych przez Biuro Współpracy Międzynarodowej przy wsparciu MSZ w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej. Przesłaniem wystąpienia Dyrektor BWM było m.in. uświadomienie zebranym, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej stopniowo zmniejszała się aktywność współpracy bilateralnej. Obecnie stawia się na współpracę sieciową, w ramach projektów z udziałem wielu partnerów. Kiedyś Województwo Wielkopolskie nastawione było na pozyskiwanie doświadczeń, rozwijanie demokracji lokalnej i regionalnej, dziś to nie tylko biorca ale i aktywny dawca, dzielący się doświadczeniami.

  Na zakończenie pierwszej części spotkania głos zabrała Karolina Atraszkiewicz z Departamentu Gospodarki UMWW, przedstawiając założenia „Marki Wielkopolski" jako instrumentu kształtowania wizerunku i promocji gospodarczej regionu.

  W spotkaniu w Tłokini uczestniczyła również Adriana Skorupska analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przeprowadzi wśród wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego badanie ankietowe dotyczące ich współpracy zagranicznej, a następnie przygotuje w wersji elektronicznej raport z tego badania.

  Druga część spotkania – „Możliwości zewnętrznego finansowania międzynarodowych projektów jednostek samorządu terytorialnego" – miała na celu zapoznanie uczestników z rozmaitymi programami, stwarzającymi jednostkom samorządu terytorialnego możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów z partnerami zagranicznymi. U podłoża realizacji projektu WSWZ leży bowiem założenie, że dla prowadzenia spójnej i skutecznej współpracy zagranicznej w regionie, konieczne jest umożliwienie przedstawicielom j.s.t. dostępu do informacji na temat źródeł zewnętrznego finansowania projektów. W związku z tym przedstawione zostały informacje na temat takich programów jak: Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży (Iwona Grodzka, Narodowe Centrum Kultury), Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Europa dla Obywateli, Inicjatywa Środkowoeuropejska (CEI), Program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (Igor Ksenicz, Biuro Współpracy Międzynarodowej UMWW).

  Podczas spotkania przedstawiony został również zakres wsparcia dotacyjnego w zakresie konkursów MSZ w obszarze współpracy z Polonią i Polakami za granicą, dyplomacji publicznej i kulturalnej, wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego ppz, pomocy rozwojowej (Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Naczelnik w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Przedstawicielka MSZ przekazała uczestnikom spotkania kilka praktycznych wskazówek, dotyczących konkursów MSZ. Podkreśliła, że dotacje MSZ mają charakter wsparcia przedmiotowego i nigdy nie finansują 100 procent kosztów realizacji zadania. Poziom wkładu własnego różni się w zależności od konkursu. Najważniejsze w konkursach realizowanych w obszarze pomocy rozwojowej („Polska pomoc rozwojowa", „Edukacja globalna", „Wolontariat polska pomoc", „Pomoc humanitarna") jest dobre rozpoznanie potrzeb partnerów, wnikliwe przeczytanie regulaminu oraz aktywne uczestnictwo potencjalnych beneficjentów w spotkaniach organizowanych przez MSZ.

  W spotkaniu wzięła udział także Marzena Wiśniewska, Kierownik Biura Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przedstawiając jako dobrą praktyką j.s.t. subregionu kaliskiego projekt „Międzynarodowe Obozy Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych z powiatów: Krotoszyńskiego i Germersheim (wymiana pozaszkolna z dofinansowaniem Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży).

  Kolejne spotkania informacyjne Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej odbędą się w Koninie (24 czerwca – subregion koniński), Lesznie (9 września – subregion leszczyński) oraz Pile (7 października – subregion pilski). Już teraz zapraszamy na debatę podsumowująca projekt, która odbędzie się 6 listopada w Poznaniu.

  logotyp Ministerstwa Spraw ZagranicznychProjekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2015"

  Szanowni Państwo!

   

  Zapraszamy serdecznie pracowników samorządowych (urzędów gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego oraz śremskiego) zajmujących się na co dzień współpracą zagraniczną do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej (WSWZ)”.

   

  Spotkanie odbędzie się 8 maja 2015 roku w godzinach od 9:30 do 13:30 (sala sesyjna, budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 18, 61 – 713 Poznań).

   

  Do niniejszego zaproszenia dołączamy list intencyjny kierowany do Państwa przez Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

   

  Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 6 maja do godziny 16:00 na adres: wswz@umww.pl

  (poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy z prośbą o wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu).

   

  Liczba miejsc udziału w spotkaniu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń.

   

  Pracownicy samorządowi pozostałych subregionów Województwa Wielkopolskiego zostaną zaproszeni na kolejne spotkania informacyjne odbywające się w: Kaliszu (9 czerwca br.), Koninie (24 czerwca br.), Lesznie (9 września) oraz Pile (7 października).

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

   

  Biuro Współpracy Międzynarodowej

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Tel. 61 6 266 653

   

   

   

  logotypMSZ_A_kolor.jpg

   

  Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2015”

   

   

   

  Galeria zdjęć: