trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Gabinet Marszałka

  Do zadań Gabinetu Marszałka należy bieżąca obsługa protokolarno-organizacyjna Marszałka, prowadzenie obsługi kancelaryjnej związanej m.in. z wnioskami o przyznanie patronatu honorowego Marszałka oraz przystępowanie do Komitetów Honorowych. Do zadań Gabinetu należy również organizacja obchodów świąt państwowych, uroczystości oraz imprez okolicznościowych z udziałem Marszałka.

  Departament odpowiedzialny jest za kontakty z mediami, organizuje konferencje prasowe, dba o wizerunek publiczny Marszałka, kreuje politykę promocyjną i medialną Urzędu. Zadaniem Gabinetu jest informowanie mieszkańców regionu o działalności Marszałka, Zarządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego m.in. poprzez przygotowywanie wydawnictw własnych oraz kampanii i akcji informacyjno-promocyjnych.

  Gabinet Marszałka współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie publicznej działalności Marszałka. Przygotowuje wizyty przedstawicieli Rządu oraz współdziała z przedstawicielami placówek dyplomatyczno-konsularnych. Organizuje współpracę Marszałka z administracją publiczną, rządową, parlamentarzystami, radnymi, instytucjami społeczno-politycznymi, związkami zawodowymi, organami samorządu powiatowego i gminnego, regionalnymi i krajowymi organizacjami samorządowymi.

   

  Siedziba Gabinetu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro VII, część B, pokój 760
  tel.: 61 626 66 70
  fax: 61 626 66 71
  e-mail: gabinet@umww.pl

  Dyrektor Gabinetu Marszałka:
  Tomasz Grudziak

  Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka:
  Karolina Wojciechowska

   

  Struktura organizacyjna:
  Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  Regulamin organizacyjny
  Schemat organizacyjny