trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Gabinet Marszałka

  Do zadań Gabinetu Marszałka należy obsługa organizacyjno-merytoryczna Marszałka Województwa, organizacja obchodów świąt państwowych, uroczystości oraz innych wydarzeń okolicznościowych, obsługa wniosków o przyznanie patronatu honorowego Marszałka i udziału w Komitetach Honorowych.

  Gabinet realizuje działania związane z komunikacją społeczną w ramach kreowania wizerunku Samorządu Województwa Wielkopolskiego m.in. poprzez przygotowywanie wystaw, wydawnictw własnych oraz kampanii i akcji informacyjno-promocyjnych.

  Gabinet Marszałka współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie publicznej działalności Marszałka. Przygotowuje wizyty przedstawicieli Rządu oraz współdziała z przedstawicielami placówek dyplomatyczno-konsularnych. Organizuje współpracę Marszałka z administracją publiczną, rządową, parlamentarzystami, radnymi, instytucjami społeczno-politycznymi, związkami zawodowymi, organami samorządu powiatowego i gminnego, regionalnymi i krajowymi organizacjami samorządowymi oraz stowarzyszeniami kombatanckimi. 

   

  Siedziba Gabinetu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro VII, część B, pokój 760
  tel.: 61 626 66 70
  fax: 61 626 66 71
  e-mail: gabinet@umww.pl

  Dyrektor Gabinetu Marszałka:
  Tomasz Grudziak

  Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka:
  Karolina Wojciechowska

  Struktura organizacyjna: