trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Fundusze europejskie

  Unia EuropejskaŚrodki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej to szansa dla naszego regionu na szybszy rozwój, poprawę jakości życia i rozwój zawodowy mieszkańców. To tylko kilka przykładów korzyści jakie możemy osiągnąć stając się beneficjentem jednego z programów unijnych prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie. Wiele instytucji, przedsiębiorców prywatnych i indywidualnych odbiorców przekonało się osobiście, że gdyby nie wsparcie finansowe oraz know-how pochodzące z Unii Europejskiej osiągnięcie zamierzonych celów byłoby trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Ich sukces jest szansą dla nas wszystkich. Dzięki ich zapałowi i ambicji oraz innowacyjnym rozwiązaniom nasz region zyskuje ciekawe, technologicznie zaawansowane przedsięwzięcia a mieszkańcy nowe miejsca pracy. Wszystko to składa się na budowę kreatywnego i dynamicznie rozwijającego się regionu.

  Zachęcamy Państwa do skorzystania z informacji jakie można znaleźć na podstronach tej zakładki. Staraliśmy się zebrać w jednym miejscu krótkie informacje wraz z przydatnymi linkami do głównych projeków unijnych prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie.

   

  WRPO 2014+ - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny to fundamentalny program służący do zmniejszenia różnic gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi regionami Unii Europejskiej. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś Priorytetowa 1, 2, 3, 4, 5 i 9) oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Os Priorytetowa 6, 7, 8 i 10).

  LSI2014+ - Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. System informatyczny wspomagający proces wnioskowania o dofinansowanie w ramach naborów WRPO 2014+.

  EFS - Europejski Fundusz Społeczny to w pierwszej kolejności działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej w regionie.

  POWER -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wspiera osoby młode na regionalnym rynku pracy. Program krajowy współfinansowany ze środków EFS.

  EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w swoich działaniach przyczynia się do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej przy jednoczesnym zmniejszaniu dysproporcji regionalnych.

  PROW -Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Nowy program wspierać będzie dalszą restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, modernizację słabszych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych oraz będzie kontynuować działania wspierające tworzenie miejsc pracy na wsi, rozwój infrastruktury technicznej społecznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

  KSOW - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizacje przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji partnerów i interesariuszy sieci oraz ułatwianiu kontaktów między nimi na poziomie krajowym i europejskim. KSOW jest platformą wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

  PO RYBY - Program Operacyjny Rybactwo i Morze, wdrażany w perspektywie finansowej 2014 – 2020, odpowiada m.in. za zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej obszarów rybackich. Priorytet 4 Programu, realizowany przez Samorząd Województwa zakłada dystrybucję środków poprzez Lokalne Grupy Działania.

  EWT - Europejska Współpraca Terytorialna stanowi Cel 2 nowej polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Stanowi ona kontynuacje Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III z okresu 2000-2006 oraz Programów EWT z okresu 2007-2013. EWT ma służyć wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej.

  Rzecznik Funduszy Europejskich zajmuje się wypracowywaniem optymalnych rozwiązań poprzez kontakt z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych - monitoruje propozycje usprawnień w wydatkowaniu środków unijnych oraz sygnalizuje je odpowiednim instytucjom.

   

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu

  UWAGA! W trosce o zdrowie pracowników oraz klientów, od 11 marca 2020 roku do odwołania, pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce nie będą udzielali konsultacji bezpośrednich. Jednocześnie informujemy, że bez zmian udzielane będą porady telefoniczne oraz e-mail.

  W poniedziałki, konsultacje z zakresu Funduszy Europejskich w Punktach Informacyjnych FE w Kaliszu, Koninie, Nowym Tomyślu, Pile i Poznaniu, będą udzielane w skróconych godzinach pracy tj. jak od wtorku do piątku.

  al. Niepodległości 34, I piętro 
  Godziny pracy: pon. 7:30-18:00 , wt.-pt. 7:30-15:30
  Telefony do konsultantów: 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90, 61 626 72 46
  e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
  www.wrpo.wielkopolskie.pl

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
  Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
  Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00
  Telefony do konsultantów: 62 595 69 47, 62 766 40 22

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
  Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00
  Telefony do konsultantów: 63 240 85 35, 63 249 31 02

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
  Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
  Godziny pracy:
  parter - pokój nr 13: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.00-15.00
  I piętro - pokój nr 114: pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00
  Telefony do konsultantów: 65 529 68 06, 65 525 69 66

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
  Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Poznańska 33,
  64-300 Nowy Tomyśl
  Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30
  Telefony do konsultantów: 61 650 63 71, 61 650 63 72

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
  Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
  Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00
  Telefony do konsultantów: 61 650 62 33, 61 650 62 35

   

  facebook

  youtube

   twiter