trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności

    Według danych z projektu PROM (Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności), w Polsce rocznie marnuje się prawie 5 milionów (4 840 946) ton żywności, biorąc pod uwagę wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji. Straty żywności to realne zmniejszenie masy jadalnej żywności wynikające z niegospodarności, błędów i nieprawidłowości w przebiegu procesów, np. w produkcji rolnej, podczas zbiorów, w przetwórstwie rolno-spożywczym, transporcie czy magazynowaniu płodów rolnych. Z kolei marnotrawstwo żywności również prowadzi do zmniejszenia masy jadalnej żywności, jednak wynika ono z nieprawidłowej dystrybucji lub braku redystrybucji żywności, nieodpowiedniego transportu, przechowywania i przygotowywania jej na potrzeby konsumpcji w gospodarstwach domowych i w zakładach gastronomicznych.

    Opracowany „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” na bazie doświadczeń z Planu Działań projektu EcoWaste4Food z programu Interreg Europa, wpisuje się w cele operacyjne 1.1, 2.3 i 3.2 Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku oraz uwzględnia projekt strategiczny „Zjadamy, nie wyrzucamy”.

    W celu skutecznego ograniczania marnotrawstwa i strat żywności poszukiwane będą wszelkie możliwe źródła finansowania działań oraz wykorzystywane dostępne narzędzia. System finansowania długookresowego dokumentu o charakterze programowym/ wdrożeniowym, ze względu na szeroki zakres planowanej interwencji, oparty będzie na zasadzie montażu środków finansowych pochodzących z różnych źródeł z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi wsparcia. Zasadnicze znaczenie dla programu mają środki publiczne, w szczególności środki: budżetu województwa, budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych, budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.