trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

  Podmioty korzystające ze środowiska, które chcą otrzymać zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązków wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, składają do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek.

  W celu uzyskania zaświadczenia, należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek ze wzorów umieszczonych na stronie internetowej Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Za wydanie przedmiotowego zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

  Numer rachunku bankowego:

  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
  PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763