trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

   

  Od roku 2019 sprawozdania należy przedkładać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu JAP BDO.

   

  KONTAKT:

  Maciej Borowczyk
  tel.: 61 626 64 24
  e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl
  (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski, poznański, M. Poznań, kościański, ostrowski)

  Karolina Górczak
  tel.: 61 626 64 50
  e-mail: karolina.gorczak@umww.pl
  (powiaty; leszczyński, wągrowiecki, wrzesiński, grodziski, jarociński, ostrzeszowski, średzki, gnieźnieński, nowotomyski)

  Justyna Kliber
  tel.: 61 626 64 91
  e-mail: justyna.kliber@umww.pl
  (powiaty: kępiński, koniński, międzychodzki, kolski, pleszewski, rawicki, śremski, krotoszyński)

  Lidia Lipska
  tel.: 61 626 64 40
  e-mail: lidia.lipska@umww.pl
  (powiaty: kaliski, M. Kalisz, M. Konin, M. Leszno, turecki, złotowski, słupecki, szamotulski, gostyński, wolsztyński)