trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacje ogólne o regionie w zakresie mienia Województwa

    Mieniem Województwa Wielkopolskiego jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Województwo lub inne osoby prawne, tzw. wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz podmioty, które mogą być tworzone przez Województwo.

    Województwo Wielkopolskie gospodaruje nieruchomościami, stanowiącymi jego własność przy pomocy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej mogą dysponować powierzonymi nieruchomościami na podstawie tytułu prawnego jakim jest trwały zarząd. Natomiast wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną mogą dysponować nieruchomościami w oparciu o tytuł prawny jakim jest użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, najem, dzierżawa.

    Informacja o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego (stan na dzień 31 grudnia 2023 roku) - BIP.