trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Linki do stron internetowych

   

  1. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl
  2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: www.kcpu.gov.pl
  3. Krajowe Centrum do Spraw AIDS: www.aids.gov.pl
  4. Instytut Psychiatrii i Neurologii: www.ipin.edu.pl
  5. Instytut Psychologii Zdrowia: www.psychologia.edu.pl
  6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: www.niebieskalinia.pl
  7. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: www.niebieskalinia.org
  8. Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl
  9. Kampania: „Lekarzu reaguj na przemoc": www.lekarzureagujnaprzemoc.pl