trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podsumowanie spotkania informacyjnego Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej (WSWZ) w Lesznie, 9 września 2015 roku

  Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej Czwarte spotkanie informacyjne realizowane w ramach projektu WSWZ odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Tym razem, z możliwościami finansowania projektów z partnerami zagranicznymi ze źródeł zewnętrznych mieli okazję zapoznać się pracownicy samorządowi urzędów miasta, gminy oraz starostw powiatowych subregionu leszczyńskiego. W związku z tym, w spotkaniu uczestniczyło blisko 30 osób, w tym przedstawiciele Starostw Powiatowych w Gostyniu i Rawiczu, urzędów miejskich w Lesznie, Kościanie, Grodzisku Wielkopolskim, Wielichowie, Gostyniu, Borku Wielkopolskim, Rydzynie, Wolsztynie oraz Górce, a także urzędów gmin: Pakosław, Miejska Górka, Doruchów, Kamieniec, Święcichowa, Śmigiel, Czempiń, Krzemieniewo, Lipno, Pępowo, Krobia, Jutrosin oraz Siedlec.

  Spotkanie otworzyła Anna Markiewicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, podkreślając, że główny cel projektu to wzmocnienie komunikacji między wielkopolskimi jednostkami samorządu terytorialnego. Służyć temu ma między innymi organizacja spotkań w pięciu subregionach, które odbywają się w kameralnym, niewielkim gronie stwarzając uczestnikom idealne warunki do nawiązywania bezpośredniego kontaktu. Dyrektor BWM zapowiedziała również, że Sieć stworzona dzięki realizacji projektu będzie się rozwijać również po jego zakończeniu, m.in. poprzez zaproszenie do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli regionów partnerskich województwa.

  Pierwszą część spotkania „Udział i znaczenie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji polskiej polityki zagranicznej" rozpoczęła Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Naczelnik w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która przedstawiła informacje na temat „Priorytetów polskiej polityki zagranicznej". Prelegentka podkreśliła, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych postrzega działania jednostek samorządu terytorialnego jako część dyplomacji publicznej, w związku z tym chce umożliwiać przedstawicielom regionów zabieranie głosu podczas ich tworzenia. Polska racja stanu to również głos społeczności lokalnych i odwrotnie społeczności lokalne realizując swoje działania muszą realizować priorytety krajowe. Uszczegółowienie wieloletnich strategicznych priorytetów stanowią priorytety roczne. W 2015 roku są to kwestie bezpieczeństwa związane z sytuacją na Ukrainie, w Afryce Północnej oraz sprawą uchodźców; sąsiedztwo Europejskie (Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego, której obecnie przewodniczy Polska), czy też działania na rzecz demokratyzacji. Ponadto w 2015 roku priorytetowo traktowana jest promocja sukcesu Polski lokalnej i regionalnej, m.in. przez pryzmat 25-lecia polskiego samorządu.

  W dalszej części spotkania Anna Markiewicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, przybliżyła „Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego" i ich realizację. Nowe priorytety obowiązujące od 2012 roku uwzględniają dynamiczny i sieciowy charakter współpracy zagranicznej, co znalazło odzwierciedlenie m.in. we wskazaniu obszarów geograficznych współpracy, a nie listy konkretnych partnerów. Ponadto, jak zaznaczyła Dyrektor BWM, współpraca zagraniczna ma stanowić nie cel sam w sobie, ale narzędzie realizacji założeń „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020".

  Na zakończenie pierwszej części spotkania głos zabrała Karolina Atraszkiewicz z Departamentu Gospodarki UMWW, przedstawiając założenia „Marki Wielkopolski" jako instrumentu kształtowania wizerunku i promocji gospodarczej regionu.

  Druga część spotkania – „Możliwości zewnętrznego finansowania międzynarodowych projektów jednostek samorządu terytorialnego" – miała na celu zapoznanie uczestników z rozmaitymi programami, stwarzającymi jednostkom samorządu terytorialnego możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów z partnerami zagranicznymi. Jako pierwsza głos zabrała Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Naczelnik w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawiając uczestnikom możliwości wsparcia dotacyjnego MSZ dla jednostek samorządu terytorialnego. Prelegentka przekazała kilka cennych wskazówek dla potencjalnych beneficjentów. Przede wszystkim należy pamiętać, że dotacje MSZ mają charakter przedmiotowy – przeznaczane są na realizację konkretnych, jednostkowych projektów oraz mają charakter wsparcia, a więc wymagają wkładu własnego od beneficjentów. O wsparcie MSZ można się ubiegać w ramach konkursów przeprowadzanych w następujących obszarach:

  • pomoc rozwojowa
  • współpraca z Polonią i Polakami za granicą
  • wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej (konkurs dedykowany samorządom).

  Ponadto za kilka tygodni na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych umieszczona zostanie specjalna podzakładka dotycząca samorządów (www.samorzady.msz.gov.pl)

  W dalszej części spotkania głos zabrał Waldemar Kryjewski, Konsultant Regionalny ERASMUS+. ERASMUS+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020. Zgodnie z informacją zawartą w „Przewodniku po Programie Erasmus+" opublikowanym na stronie www.erasmusplus.org.pl Program opiera się na osiągnięciach z ponad 25 lat funkcjonowania europejskich programów na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży obejmujących współpracę w wymiarze zarówno wewnątrzunijnym, jak i międzynarodowym. Erasmus+ jest wynikiem połączenia następujących europejskich programów realizowanych przez Komisję w latach 2007–2013:

  • programu „Uczenie się przez całe życie";
  • programu „Młodzież w działaniu";
  • programu Erasmus Mundus;
  • Tempus;
  • Alfa;
  • Edulink;
  • programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

  Waldemar Kryjewski przekazał uczestnikom w skondensowanej formie szereg informacji na temat programu, procedury wnioskowania o dofinansowanie (wniosek elektroniczny „eForm") oraz zasad rozliczania projektów.

  Na zakończenie spotkania głos zabrali: Igor Ksenicz, pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiając uczestnikom możliwości finansowania projektów międzynarodowych w ramach kilku programów: Europa dla Obywateli, Inicjatywa Europejska (ICE), Fundusz Wyszehradzki (IVF), Program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Łukasz Burkiewicz, Kierownik Biura Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gostyniu prezentując bogate doświadczenia Powiatu Gostyńskiego w realizacji projektów z zagranicznymi partnerami dofinansowanych m.in. z takich źródeł jak: Program Leonardo da Vinci, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Program Sokrates Comenius.

  Kolejne spotkania informacyjne Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej odbędzie się w Pile (Inwest Park, 7 października).

  Zapraszamy na debatę podsumowująca projekt, która odbędzie się 6 listopada na Wydziale Nauk Politycznych i dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

   

   

  logotyp Ministerstwa Spraw ZagranicznychProjekt realizowany jest w ramach mechanizmu wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  

   
   

   

   


  Galeria zdjęć: