trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkursy "Cztery pory roku z OZE” – edycja na rok szkolny 2022-2023

  Uwaga: różne terminy nadsyłania prac w konkursach dla klas 4-6 i 7-8!

  Dwa wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas 4-6 i 7-8 szkół podstawowych  położonych na terenie województwa wielkopolskiego organizowane są jako element Wielkopolskich Dni Energii, które promują stosowanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętą gospodarkę niskoemisyjną, co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu.

  Konkursy pn. „Cztery pory roku z OZE” mają na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych na temat odnawialnych źródeł energii (OZE), zwiększenia efektywności energetycznej i ich korzyści dla środowiska, szczególnie w aspekcie ochrony powietrza i walki ze zmianami klimatu. Konkursy mają za zadanie:

  • zwiększać świadomość wśród wielkopolskich uczniów odnośnie instalacji OZE i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych;
  • poszerzać wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii;
  • kształtować postawy przyjazne OZE oraz rozwiązaniom i urządzeniom zwiększającym efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych;
  • rozwijać kreatywność i wyobraźnię;
  • edukować w zakresie możliwości dostosowywania się regionu do zmian klimatu i przeciwdziałania im.

  Szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie do 28 lutego 2023 r., w dalszej kolejności realizowane są etapy szkolne konkursu, a na końcu nadsyłane prace do etapu regionalnego.

  Kapituła konkursów przedstawi listę rankingową najlepszych prac, na podstawie której Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku przyzna pięć I, II i III miejsc w każdym z konkursów z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego).

  Wszyscy laureaci (miejsca I-III) i wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe. Szkoły, do których uczęszczają laureaci, otrzymują, na zasadach przewidzianych przez przepisy prawa, nagrody finansowe, których wysokość uzależniona będzie od miejsc zajętych przez laureatów.

  Prosimy o przesyłanie zgłoszeń szkół (załącznik nr 1 do Regulaminów konkursów) w formie elektronicznej na adres e-mail: wde@umww.pl

  Informacji na temat wojewódzkich konkursów ekologicznych pn. „Cztery pory roku z OZE” udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach:
  7:30 do 15:00
  pod numerami telefonów:
  +48 (61) 626 65 36
  +48 (61) 626 65 38

   

  Wojewódzki konkurs ekologiczny pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

  Konkurs skierowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy „Cztery pory roku z OZE” oraz do swojego regionu.

  Trzy najlepsze prace w danej szkole przechodzą do etapu wojewódzkiego, w którym w ramach podziału na subregiony zostaną wyłonieni laureaci miejsc 1-3. Mogą także zostać przyznane wyróżnienia.

  Zgodnie z regulaminami konkursów nabór zgłoszeń szkół trwa do 28 lutego 2023 r., , natomiast termin nadsyłania zwycięskich prac konkursowych wyłonionych na etapie szkolnym mija 14 kwietnia 2023 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w plikach do pobrania.

   

  Wojewódzki konkurs ekologiczny pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych

  Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych w ramach konkursu mają za zadanie w pierwszym etapie rozwiązać test z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i efektywności energetycznej (EE) i wykonać pracę różną techniką w formie kalendarza na rok 2024 na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do ww. nazwy konkursu i swojego regionu.

  Broszura edukacyjna na temat OZE i EE stanowi załącznik do regulaminu konkursu dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

  Trzy najlepsze prace w danej szkole przechodzą do etapu wojewódzkiego, w którym w ramach podziału na subregiony zostaną wyłonieni laureaci miejsc 1-3. Mogą także zostać przyznane wyróżnienia.

  Zgodnie z regulaminami konkursów nabór zgłoszeń szkół trwa do 28 lutego 2023 r., termin przeprowadzenia testu z wiedzy o OZE i efektywności energetycznej przypada na 8 marca 2023 r., natomiast termin nadsyłania zwycięskich prac konkursowych wyłonionych na etapie szkolnym mija 21 kwietnia 2023 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w plikach do pobrania.