trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje społeczne

    Raport z przebiegu konsultacji społecznych aktualizacji „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”

    Konsultacje społeczne, w ramach których można było zapoznać się z projektem „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020” oraz wyrazić do niego opinię, odbyły się w terminie od dnia 8 sierpnia 2012 roku do dnia 1 października 2012 roku włącznie.

    Do udziału w nich zaproszono szerokie grono osób i instytucji, m.in. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz osoby prywatne.

    W okresie trwania procesu konsultacyjnego 46 podmiotów nadesłało 46 wypełnionych formularzy z 249 uwagami oraz trzy stanowiska w formie pisemnej. Ponadto, 26 uwag zgłoszono do protokołu podczas konferencji konsultacyjnych, a 6 podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego WRPO (łącznie 51 podmiotów zgłosiło 281 propozycji modyfikacji tekstu).