trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026

    • Uchwała nr XL/773/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 28 marca 2022 r. W sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 — 2026
    • Uchwała nr XLVI/919/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 października 2022 r. zmieniająca uchwałę W sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 — 2026