trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rok 2021

    Przedsięwzięcia realizowane w roku 2021 przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Korzystania i Informacji o Środowisku) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

    Organizacja etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej przeprowadzana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1036). Organizowana jest od 1985 r. jako najpopularniejsza, wśród 34 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, olimpiad. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Każdego roku bierze w niej udział około 33 tysiące uczniów. Jest olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści przedmiotów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Tematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.