trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

    Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru oraz znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, realizowanym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo - agrotechniczne. Badania są ukierunkowane na potrzeby praktyki rolniczej, dające możliwość uzyskania informacji oraz poszerzenia wiedzy o odmianach, z uwzględnieniem ich reakcji na warunki siedliskowe oraz elementy agrotechniki.

    Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie na podstawie wyników PDO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w porozumieniu z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolską Izbą Rolniczą ustalił „Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa wielkopolskiego (LOZ)” na 2024 rok. Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor oddziału terenowego - Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej koordynujący realizację Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego po zasięgnięciu opinii Wielkopolskiego Zespołu PDO podjął decyzję o utworzeniu „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa wielkopolskiego (LOZ)” na rok 2024 dla odmian: pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa jarego, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz soi.

    „Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa wielkopolskiego (LOZ)” została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w Wielkopolsce do roku 2023. Kryteriami branymi pod uwagę były między innymi zimotrwałość, odporność na choroby oraz wyleganie, typ użytkowy, wartość technologiczna i dostępność materiału siewnego.

    Odmiany umieszczone na „Liście odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa wielkopolskiego” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

    Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.