trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

    Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo - agrotechniczne.

    Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) i porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa wielkopolskiego z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO podjęta została decyzja o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa wielkopolskiego (LOZ) na 2023 rok dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa jarego, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz soi.

    Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa wielkopolskiego została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Wielkopolsce do roku 2022.

    Odmiany umieszczone na Liście odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa wielkopolskiego wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

    Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.