trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

  Samorząd Województwa przeznaczy w 2024 roku 980 017,00 złotych na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Program zakłada przeprowadzenie łącznie 196 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Ponadto, w Programie zaplanowano przeprowadzenie 10 procedur mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności.

  Chętni do udziału w Programie powinni kontaktować się z:

  • Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań, pod numerem telefonu: 61 8419 119,
  • Gyncentrum sp. z o.o. – miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: Klinika Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej ul. Głogowska 151, 60-266 Poznań, pod numerem telefonu: 735 122 777
  • Ivi sp.z o.o. – miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian, ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań, pod numerem telefonu:  61 635 00 55
  • Medi Partner Sp. z o.o.  – miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: InviMed Klinika Leczenia Niepłodności, ul. Baraniaka 88E (budynek F, II piętro), pod numerem telefonu: 500 900 888,

  Rekrutację do Programu przeprowadzają Realizatorzy, którzy także udzielają szczegółowych informacji w kwestii kwalifikacji do Programu.

  Kto może uczestniczyć w Programie?

  W Programie mogą wziąć udział osoby, które spełniły wszystkie kryteria włączenia w nim wskazane.

  Kryteria kwalifikacji do udziału w Programie w zakresie zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego:

  1. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 25 lat oraz nie ukończone 40 lat (kobieta);
  2. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego, tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu i/lub mieszkającymi, zameldowanymi i rozliczającymi podatek dochodowy za poprzedni rok na terenie województwa wielkopolskiego; Weryfikacja powyższego będzie dokonywana na podstawie oświadczenia. W przypadku wystąpienia wątpliwości realizatora w tym zakresie, weryfikacja może nastąpić na podstawie dokumentu przedstawionego do wglądu realizatorowi (np. dowód osobisty, paszport, aktualny druk PIT, aktualne zaświadczenie z urzędu prowadzącego dział zajmujący się merytorycznie ewidencją ludności i inne).
  3. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat;
  4. u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. Poniżej kryteria kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego:

  czynnik jajowodowy:

  • u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów;
  • u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego;
  • u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zalecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety > 35 lat, czas trwania niepłodności <3 lat, endometrioza, zaburzenia jajeczkowania).

  niepłodność idiopatyczna:

  • jeżeli trwa > 2 lat, wiek kobiety < 35 lat;
  • jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.

  czynnik męski:

  • całkowita liczba plemników ruchomych < 1 mln wskazane ICSI;
  • liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata;
  • liczba plemników > 10 mln - tak jak w niepłodności idiopatycznej.

  endometrioza:

  • I, II stopień - tak jak niepłodność idiopatyczna;
  • III, IV stopień - tak jak czynnik jajowodowy.

  zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu.

  nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli.

  Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 i co najmniej jedno kryterium z pkt 4 musi być spełnione. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium określonego w pkt 1-3 lub żadnego kryterium określonego w pkt 4 stanowi przeciwwskazanie do udziału w Programie.

  Wskazania medyczne w zakresie zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego powodujące wyłączenie z Programu:

  1. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
  2. nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
  3. nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
  4. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
  5. brak macicy.

  Kryteria kwalifikacji do udziału w Programie w zakresie mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej:

  1. kobieta aplikująca do programu musi mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu
  2. kobieta aplikująca do Programu musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyła w podobnym programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat;
  3. u kobiety aplikującej do Programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną choroba nowotworowa lub inna choroba, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej.

  Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 muszą być spełnione, aby uczestniczyć w Programie. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryterium stanowi przeciwwskazanie do udziału w Programie.

  W Programie nie została określona dolna ani górna granica wieku uczestniczek aplikujących do Programu w zakresie procedury mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej.

  O kwalifikacji do Programu będzie ostatecznie decydował lekarz w oparciu o wskazania medyczne.

  Założenia do programu zostały oparte na rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników z 2018 r.


  Galeria zdjęć: