trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Nauki w roku szkolnym i akademickim 2023/2024 nadal będzie realizował program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego” podjętego Uchwalą Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013 r.

  Kandydaci do stypendium mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją

  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną do celów stypendialnych
  • Wniosek o stypendium dla ucznia – Załącznik nr 1
  • Wniosek o stypendium dla słuchacza/studenta – Załącznik nr 2
  • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy – Załącznik nr 4
  • Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej – Załącznik nr 5
  • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – Załącznik nr 6
  • Oświadczenie: rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci; wnioskującego o sprawowaniu opieki przez jednego z rodziców – Załącznik nr 7

  w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu zgodnie z miejscem zameldowania – tak jak miało to miejsce w latach wcześniejszych.

  Pliki do pobrania: