trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

  Informacja o realizacji stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 7718/2024 z 10 stycznia 2024 roku ustanowił na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym dla 174 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) i 47 studentów uczelni państwowych, stanowiącą kontynuację przyznanego stypendium w okresie od września/października  do  grudnia 2023 r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wysokości stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, która od stycznia 2024 r. wynosić będzie odpowiednio dla:

  • uczniów 400 zł miesięcznie,
  • studentów 500 zł miesięcznie.

  Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów przeliczeniowych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

  Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

  1. UCZNIOWIE do 20 lutego 2024 roku
  2. STUDENCI do 20 marca 2024 roku

  do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

  1. korespondencyjnie na adres:
   Departament Edukacji i Nauki
   Urzędu Marszałkowskiego
   Województwa Wielkopolskiego
   al. Niepodległości 34
   61-714 Poznań
   (z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),
  2. osobiście do Punktu kancelaryjnego-
   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
   al. Niepodległości 34

   

  Niedostarczenie zaświadczenia w regulaminowym terminie, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

  Pliki do pobrania: