trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt Budujemy społeczeństwo obywatelskie

    Powstanie funkcjonalnego społeczeństwa obywatelskiego wymaga edukacji, pogłębiania wiedzy o prawach człowieka i obywatela oraz o mechanizmach partycypacji politycznej. Edukacja obywatelska to zadanie interdyscyplinarne, łączące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z mi.in.: takich dyscyplin naukowych jak: socjologia, psychologia, prawo, nauki o polityce i administracji, historia czy geografia polityczna. Właśnie te aspekty uwzględnia projekt edukacyjny pn. Budujemy społeczeństwo obywatelskie

    Praktyka pokazuje, jak nikłe jest pojęcie na temat funkcjonowania świata polityki oraz kompetencji poszczególnych organów i instytucji, zarówno rządowych, jak i samorządowych. Bez tej elementarnej wiedzy trudno jest przecież zbudować społeczeństwo obywatelskie, które świadomie podejmuje decyzje i wybory oraz jest odpowiedzialne za własne państwo i najbliższe otoczenie.

    Projekt jest kierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców począwszy od uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej aż do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach jego realizacji przewidziane są konkursy i webinaria wykorzystujące nowoczesne środki przekazu. Całość działań zakończy uroczysta gala połączona z wykładami.

    Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki współpracy wielu podmiotów: Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, które zajmuje się stroną organizacyjną projektu.