trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Transportu

  Kompetencje departamentu

  Departament jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z komunikacją publiczną o znaczeniu wojewódzkim, w szczególności transport kolejowy i autobusowy. Współpracuje przy opracowaniu projektów Strategii Rozwoju Województwa i programów wojewódzkich w zakresie transportu.

  Do zdań departamentu należy przygotowanie opinii w sprawie likwidacji linii kolejowych lub ich części, opracowuje studia i analizy dotyczące nieodpłatnego przejęcia likwidowanej linii kolejowych a także finansowanie inwestycji i kosztów utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wojewódzkim. Koordynuje także rozkłady jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym.

  Departament Transportu odpowiedzialny jest za organizację i realizację projektów, w tym współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw okresowych pojazdów kolejowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

  Departament sprawuje ciągły nadzór nad taborem kolejowym Województwa Wielkopolskiego m.in. poprzez okresowe kontrole przewoźników kolejowych w zakresie wykorzystania wydzierżawionych pojazdów, ich eksploatacji i stanu technicznego.

  koleje wielkopolskie

   

   

   

  Przewozy Regionalne POLREGIO podróż bez barier

   

   

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - IX piętro, część A, pokój 943
  tel.: 61 626 70 00
  fax: 61 626 70 01
  e-mail: dt.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Robert Pilarczyk

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Włodzimierz Finke
   

  Wydział planowania, budżetu i organizacji
  Naczelnik: Andrzej Matuszczak
  pokój: 945
  e-mail: andrzej.matuszczak@umww.pl

  Wydział projektów taborowych
  Naczelnik: Przemysław Raszewski
  pokój: 945
  e-mail: przemyslaw.raszewski@umww.pl

  Wydział transportu kolejowego
  Naczelnik: Izabela Jeleń
  pokój: 948
  e-mail: izabela.jelen@umww.pl

  Wydział transportu autobusowego
  Naczelnik Wydziału: Magdalena Szurek
  pokój: 941
  e-mail: magdalena.szurek@umww.pl

  Wydział infrastruktury kolejowej
  Naczelnik Wydziału:
  pokój:
  e-mail:

  Struktura organizacyjna