trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Publikacje

  • „Dyplomacja samorządowa. Przykład Wielkopolski” (Warszawa 2015) – raport PISM autorstwa Adriany Skorupskiej przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej”, współfinansowanego w ramach konkursu „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2015" MSZ RP
   https://www.umww.pl/attachments/article/45532/Dyplomacja%20samorzadowa%20przyklad%20Wielkopolski.pdf
  • “Invest in Wielkopolska” (Poznań 2015) – poradnik dla potencjalnych inwestorów opracowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przygotowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 6.2.1 POIG 2007-2013
   http://www.investinwielkopolska.pl/application/lib/ckfinder/userfiles/files/Invest%20in%20wielkopolska_poradnik_PL.pdf
  • „Polsko-ukraiński słowniczek podstawowych pojęć rozwoju regionalnego i administracji terytorialnej" (Poznań 2013) – słowniczek przygotowany w ramach projektu „Know-how dla Obwodu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwoju regionalnego na Ukrainie", współfinansowanego w ramach „Know-how Exchange Programme" Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
   https://www.umww.pl/attachments/article/37103/UMWW_slowniczek_net.pdf
  •  „Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego” (Łódź 2013) - raport autorstwa dr Jolanty Taczyńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowany na zlecenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka jako Przewodniczącego Polskiej Delegacji do Komitetu Regionów UE w ramach projektu systemowego „Dobre prawo-sprawne rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   https://www.umww.pl/attachments/article/36935/Partnerstwo%20Wschodnie%20%E2%80%93%20Samorzady.pdf
  • Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów współfinansowana w ramach konkursu "Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej” MSZ RP:
   - Materiały pokonferencyjne z I posiedzenia 15 listopada 2012 (Poznań 2013)
   https://www.umww.pl/attachments/article/38240/SOKWMS_1_publikacja.pdf- Materiały pokonferencyjne z II posiedzenia 28 czerwca 2013 (Poznań 2013)
   https://www.umww.pl/attachments/article/36935/SOKWMS2_PL.pdf