trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Aktywna Wieś Wielkopolska

  7 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną, siódmą już edycję konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

  Celem konkursu jest ocena aktywności miejscowości uczestniczących w programie oraz wskazanie i nagrodzenie, również w formie finansowej, najbardziej aktywnych uczestników. Konkurs stanowi swoiste podsumowanie działalności grup odnowy wsi, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności. Laureaci konkursu otrzymują nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy oraz tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

  Szczegóły naboru zgłoszeń do konkursu określone zostały w regulaminie (plik do pobrania).

  Wypełniony, podpisany przez wójta lub burmistrza, zeskanowany formularz zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: odnowawsi@umww.pl w terminie do 21 sierpnia 2023 r.

  Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerami tel.:

  • 61 626 65 29,
  • 61 626 65 37,
  • 61 626 65 14