trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Aktywna Wieś Wielkopolska

  11 lipca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

  Celem konkursu jest ocena aktywności społeczności lokalnych uczestniczących w programie oraz wskazanie i nagrodzenie, również w formie finansowej, tych najbardziej aktywnych. Konkurs stanowi swoiste podsumowanie działalności grup odnowy wsi, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności. Laureaci konkursu otrzymują nagrody finansowe, pamiątkowy dyplom oraz tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

  Szczegóły naboru zgłoszeń do konkursu określone zostały w regulaminie (plik do pobrania).

  Wypełniony, podpisany przez wójta lub burmistrza, zeskanowany formularz zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: odnowawsi@umww.pl w terminie do 30 sierpnia 2024 r.

  Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerami tel.:

  • 61 626 65 28,
  • 61 626 65 37,
  • 61 626 65 14