trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

II etap badania potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym

  Pociąg PolRegio, rozkład jazdy, pociąg Koleje Wielkopolskiedo projektu rozkładu jazdy pociągów 2023/2024

   

  Mając na uwadze jak najszersze konsultacje różnych grup pasażerów oraz środowisk i samorządów lokalnych Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna:

  II ETAP BADANIA POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM do projektu rozkładu jazdy pociągów 2023/2024, który będzie obowiązywał od 10 grudnia 2023 roku.

  Zgodnie z przyjętym w Regulaminie Sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) harmonogramem prac do przesłanego przez zarządcę infrastruktury projektu rozkładu Organizator Przewozów (Województwo Wielkopolskie) oraz poszczególni przewoźnicy mogą zgłaszać swoje uwagi w określonym terminie do dnia 3.08.2023 r.

  W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspólnej budowy rozkładu jazdy!!!!!!!

  Uwagi naszych pasażerów są niezwykle cenne i pozwalają każdego dnia poprawiać naszą ofertę przewozową.

  Ze względu na czas potrzebny na analizę uwag przez Organizatora oraz przewoźników wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wniosków i uwag do przedstawionego projektu do 27 lipca 2023 r. na formularzu https://cloud.umww.pl/apps/forms/s/mGCFoyy5MbDWBffR2ooCDoXY

  Przy składaniu wniosków prosimy o odniesienie się do projektu rozkładu jazdy 2023/2024 prezentowanego w poszczególnych załącznikach poniżej:

  Informujemy, że projekt rozkładu w obecnym kształcie uwzględnia szereg czynników:

  • zapewnienie dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • możliwości techniczne kursowania pociągów na danej trasie,
  • rozkłady jazdy innych pociągów regionalnych oraz PKP IC,
  • stan i dostępność infrastruktury,
  • możliwości dofinasowania przewozów przez Samorząd Województwa,
  • uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi województwami (pociągi międzywojewódzkie),
  • możliwości realizacji przewozu przez przewoźników w oparciu o posiadane zasoby.

  Każdy wniosek o korektę rozkładu jazdy pociągów zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości jego wdrożenia w rozkładzie jazdy 2023/2024 (w formie uwag do PKP PLK) lub uwzględniony w budowanej strategii realizacji przewozów na kolejne lata.

  Ze względu na brak właściwości ustawowej nie będą brane pod uwagę wnioski:

  • dotyczące połączeń dalekobieżnych i międzynarodowych - organizatorem tych połączeń jest minister właściwy do spraw transportu.
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).

  Ponadto informujemy, że ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

  W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK zastrzegła sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe wdrażane w następujących terminach:

  Tabela wdrażania cykli zamknięciowych

  Cykl zamknięciowy

  Termin obowiązywania

  I.

  10 XII 2023 - 9 III 2024

  II.

  10 III 2024 - 8 VI 2024

  III.

  9 VI 2024 - 31 VIII 2024

  IV.

  1 IX 2024 - 9 XI 2024

  V.

  10 XI 2024 - 14 XII 2024

   

  Cykle zamknięciowe wynikają z prowadzonych prac modernizacyjnych i inwestycyjnych, a wprowadzane zamknięcia torowe mają istotny wpływ na liczbę oraz godziny kursowania pociągów.

  Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.

  Logo Wielkopolska, Herb Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Koleje Wielkopolskie, PolRegio