trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Regionalna Strategia Innowacji

    Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030), została zatwierdzona 29 grudnia 2020 roku Uchwałą 3099/2020 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i stanowi dokument strategiczny, który jednocześnie jest narzędziem budowania regionalnego systemu innowacji.

    Wspomaga władze regionalne w budowaniu trwałych struktur na rzecz rozwoju innowacyjności regionu oraz przyczynia się do wskazania priorytetów rozwoju, określając kierunki polityki innowacyjnej i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność zwłaszcza do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Inteligentne specjalizacje zidentyfikowane w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania prowadzą do koncentracji dostępnych zasobów na ograniczonej liczbie celów gospodarczych. Szczegółowy opis obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz założeń i sposobu realizacji polityki innowacyjnej znajdziecie Państwo w poniższym dokumencie.