trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

  Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

  Uchwałą nr 1849/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 przyznane zostały Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2019. Otrzymają je następujące osoby:

  a) W kategorii „twórczość artystyczna”:
  - Michał Grudziński – aktor Teatru Nowego w Poznaniu od 1970 roku, w 2020 roku będzie obchodził 50-lecie debiutu scenicznego, jego staż pracy pokrywa się z historią Teatru Nowego, należy do grona tzw. aktorów-założycieli, pracę zaczynał w zespole Izabelli Cywińskiej. W swoim dorobku ma blisko 100 ról teatralnych, z których większość zagrał na poznańskiej scenie. Jest też aktorem filmowym i serialowym, ma na swoim koncie kilkanaście występów w Teatrze Telewizji. Doceniany w świecie teatru i estrady, laureat nagród i odznaczeń, w tym w 2006 roku otrzymał Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

  b) W kategorii „animacja i upowszechnianie kultury”:
  - Danuta Bartosz – działaczka kultury, poetka, dziennikarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Prezes Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”, Honorowa Prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, członkini Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera. Poetycką drogę rozpoczęła po przejściu na emeryturę w 2000 r. Wydała 19 tomów wierszy, 11 dwujęzycznych antologii współczesnej poezji, które promują poezję polską poza granicami kraju, zredagowała 70 książek innych autorów. Brała udział w ponad 40 festiwalach poetyckich w kraju i zagranicą. Od wielu lat zajmuje się kreowaniem i animowaniem kultury w Wielkopolsce, aktywnie działając w środowisku literatów. Jest niestrudzoną społecznicą, która swe działania koncentruje na wszechstronnym rozwoju i upowszechnianiu współczesnej poezji polskiej, poprzez m.in. popularyzację literatury, przekłady, edukację artystyczną i literacką wśród dzieci i młodzieży oraz organizowanie literackich imprez międzynarodowych.
  - Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera - organizacja pozarządowa powstała w celu wskrzeszenia dawnych, sięgających XVII wieku tradycji muzycznych Świętej Góry. Jednym z tworzących w tym miejscu muzyków był Józef Zeidler, którego liczne partytury przez wiele lat przechowywane były w zapomnieniu w klasztornych archiwach. Zasługą Stowarzyszenia jest to,
  że dzieła Józefa Zeidlera zostały odkryte dla słuchaczy XXI wieku. Przedsięwzięciem, dzięki któremu zamiar ten został osiągnięty, jest odbywający się od czternastu już lat Festiwal Muzyki Oratoryjnej „Musica Sacromontana”. Każda edycja festiwalu doczekała się utrwalenia w postaci płyty CD. Zarówno nagrania, jak i koncerty realizowane przez Stowarzyszenie stanowią doskonałą formę popularyzacji znanych i nieznanych dzieł polskiej kultury muzycznej, a świętogórscy kompozytorzy, tacy jak Józef Zeidler, Jan Wański, czy Maksymilian Koperski wciąż znajdują swoich nowych miłośników.

  c) W kategorii „przedsiębiorczość nastawiona na kulturę”:
  - Mirosława i Leszek Łuczakowie – właściciele klubu jazzowego Blue Note Poznań Jazz Club, w którym wystąpiły tysiące artystów jazzowych, w tym czołowi jazzmani z całego świata, m.in. Jack DeJohnette, Kenny Garrett, Pat Metheny, Richard Bona, Dave Holland oraz całe spektrum polskiej sceny jazzowej. Od początku ideą p.p. Łuczaków było także promowanie najciekawszych artystów mało jeszcze
  w Polsce znanych, choć wysoko notowanych w rankingach prestiżowego pisma Down Beat, jak np. Ambrose Akinmusire, Miguel Zenon, czy Aaron Parks. Blue Note prezentuje także cenionych wykonawców pokrewnych gatunków muzycznych, takich jak blues, muzyka etniczna i alternatywna. Powstają tam też płyty z nagrań koncertowych. W 2002 r. z inicjatywy właścicieli i przyjaciół klubu powstało Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych Blue Note, z powodzeniem realizujące zadania publiczne w dziedzinie kultury. Najważniejsze z nich, to odbywające się do dziś wydarzenia cykliczne: Blue Note Poznań Competition, Nowi Mistrzowie i Jazz Top w Blue Note.

  d) W kategorii „popularyzacja kultury w mediach”:
  - Grażyna Wrońska – dziennikarka z ponad pięćdziesięcioletnim stażem pracy, związana z poznańską rozgłośnią Polskiego Radia. Współpracuje także z TVP, lokalnymi miesięcznikami oraz portalami internetowymi. Jej specjalnością jest kultura i historia regionalna. Jest między innymi autorką wielu programów o najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy i telewizyjnego cyklu "Poza horyzontem" o wielkopolskim dziedzictwie kulturowym. Wraz z prof. Jarosławem Liberkiem w audycji pt. „Język na zakręcie” od lat przypomina reguły poprawnej polszczyzny. Pisze teksty monograficzne, recenzje i felietony, które ukazują się na łamach miesięcznika „IKS”, "Kroniki Miasta Poznania", "Przeglądu Wielkopolskiego". Jest także jurorką "Posnanianów", "Bursztynowego Motyla", "Znaków Dobra" i konkursów literackich dla dzieci i młodzieży. Ostatnio napisała książkę o drodze Wielkopolan do niepodległości.

  e) W kategorii „całokształt dorobku kulturalnego”:
  - Hanna Kočka – Krenz – historyk sztuki i archeolog, od początku pracy naukowej związana z Instytutem Archeologii (obecnie Wydziałem) UAM, którego do 2019 r. była dyrektorem. Międzynarodowe uznanie przyniosły jej studia nad złotnictwem strefy bałtyckiej i architekturą przedromańską. Jej zainteresowania naukowe dotyczą średniowiecznego budownictwa obronnego i monumentalnego w Wielkopolsce, w ramach których kierowała wieloletnimi (1999-2015) badaniami na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. W ich efekcie odsłonięte zostały pozostałości rezydencji pierwszych polskich władców, a to z kolei przyczyniło się do pogłębienia stanu wiedzy na temat historycznego znaczenia roli Poznania i całej Wielkopolski w państwie Piastów. Profesor H. Kóčka-Krenz jest znakomitym dydaktykiem, wykształciła liczne pokolenia archeologów. Jest autorką publikacji naukowych i popularyzatorskich. Jej zasługą jest powstanie Rezerwatu Archeologicznego „Genius Loci” na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - przykładu przedsięwzięcia promującego i jednocześnie chroniącego dziedzictwo kulturowe.
  - Sławomir Moch – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Pleszewie, akordeonista, nauczyciel szkół muzycznych w Kaliszu oraz Kępnie, dydaktyk prowadzący wielu instrumentalistów. W gronie tym są stypendyści Marszałka Województwa Wielkopolskiego z lat ubiegłych: Krzysztof Bondar i Wiktor Matela oraz tegoroczny Mikołaj Michalczyk. Jego uczniowie 67-krotnie zostali laureatami lub otrzymali wyróżnienia podczas konkursów ogólnopolskich i 70-krotnie podczas międzynarodowych. S. Moch rozbudował PSM I st. w Pleszewie o salę koncertową z zapleczem i wyposażył ją w najwyższej klasy instrumenty muzyczne oraz systemy oświetleniowe i nagłośnieniowe. Jest także jurorem wielu konkursów akordeonowych i przesłuchań CEA oraz organizatorem szeregu koncertów, służących popularyzacji kultury muzycznej. Ma na swoim koncie nagrania płytowe, współpracę z Filharmonią Kaliską oraz Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.
  - Mieczysław Ślesicki – absolwent filologii polskiej i klasycznej UAM w Poznaniu, powieściopisarz. Aresztowany w stanie wojennym za działalność w NSZZ „Solidarność”. Współzałożyciel „Głosu Trzcianki”, później redaktor naczelny. Autor powieści „Gniazdo”(1995) - napisanej w konwencji political fiction, nawiązującej do katastrofy w Czarnobylu, której akcja dzieje się w Wielkopolsce. Kolejne książki Ślesickiego to: Zakładnik (1998), Awaria (1999), Pod platanem (2002), Rekonesans (2004), Kopuła (2010), Brukselski trop (2018). W jego dorobku dominuje poszukiwanie trwałych wartości i wzorców duchowych. Autor próbuje również dokonać obrachunku z ideami XX wieku. Laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność artystyczną.
  - Jerzy Wojtaszek – w 2019 roku obchodził 50–lecie działalności artystycznej i pedagogicznej. Jest animatorem kultury i propagatorem muzyki chóralnej na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, województwa, kraju oraz poza jego granicami. Był dyrygentem i kierownikiem artystycznym kilku zespołów chóralnych, które brały udział w wielu konkursach i festiwalach, zdobywając liczne nagrody. Pomysłodawca różnorodnych przedsięwzięć muzycznych. Współorganizator i dyrektor artystyczny dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Nauczycielskich w Ostrowie. Od 1993 roku wiceprezes Południowowielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr. W latach 2006 – 2017 koordynator regionalny ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum Kultury „Śpiewająca Polska” w zakresie rozwoju chórów szkolnych. Z prowadzonymi chórami nagrał 7 płyt, czterokrotnie wystąpił przed Papieżem Św. Janem Pawłem II w Watykanie. Za wszechstronną działalność uhonorowany wieloma odznaczeniami m. in. medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.