trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wzory wniosków i przykłady ich wypełnienia

    Udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.
    Zapłaty za udostępnione materiały z zasobu można dokonać w siedzibie WODGiK ul. Kościuszki 95 w Poznaniu, korzystając z terminala płatniczego lub za pomocą bankowości elektronicznej oraz w Banku lub w najbliższej Agencji Poczty Polskiej.
    Zamówienia - tel: 61 626 72 05, 61 626 72 06

    Uwaga!
    W związku z koniecznością wystawiania licencji przypominamy, że należy określić cel z listy (punkt 9 wniosku), definiujący zakres uprawnień do wykorzystania udostępnionych materiałów. W przypadku udostępnienia w celu prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych należy np. podać temat tych badań/prac. Prosimy wszelkie dodatkowe informacje wpisywać w rubrykę „Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy" w punkcie 12 wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.