trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rok 2022

  Przedsięwzięcia realizowane w roku 2022 przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Korzystania i Informacji o Środowisku) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

   

  Organizacja etapu okręgowego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana od 1985 r. to najpopularniejsza, wśród 34 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, olimpiad. Każdego roku bierze w niej udział około 33 tysiące uczniów. Jako olimpiada interdyscyplinarna łączy treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych. Problematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

   

  Przedsięwzięcie pn. „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych.

  Przedsięwzięcie zapewnia serwis i aktualizację użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych, niezbędnych do zbierania, przetwarzania oraz archiwizacji informacji o korzystaniu ze środowiska i o środowisku, szczególnie weryfikacji i redystrybucji wnoszonych opłat, wspomagania procesu wydawania decyzji administracyjnych oraz windykacji należności. Aktualizacja baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych, powiatów i gmin.