trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Monitor Wielkopolski

  logo Monitora WielkopolskiegoMagazyn „Monitor Wielkopolski" jest miesięcznikiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Rozprowadzany jest wraz z dziennikami: „Głos Wielkopolski" oraz „Gazeta Wyborcza" oraz z kilkunastoma tygodnikami lokalnymi. Ukazuje się w nakładzie około 150 tysięcy egzemplarzy. Co miesiąc też kilkaset bezpłatnych egzemplarzy miesięcznika trafia m.in. do wielkopolskich samorządów, parlamentarzystów, instytucji podległych samorządowi województwa, pozostałych samorządów wojewódzkich. Bieżące oraz archiwalne wydania miesięcznika dostępne są również na stronie www.monitorwielkopolski.pl

  „Monitor Wielkopolski” jest wydawany na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 28 lutego 2000 r. Określiła ona cele pisma, jego adresatów, ogólne zasady organizacyjne i powołanie Społecznej Rady Programowej. W kadencji 2018-2023 jej skład tworzą: Adam Cukier, Zbigniew Czerwiński (sekretarz), Marek Gola, Krzysztof Grabowski (zastępca przewodniczącej), Zofia Itman, Tatiana Sokołowska (przewodnicząca). Głównym zadaniem Rady jest kształtowanie charakteru pisma i jego linii programowej.

  Redakcja „Monitora Wielkopolskiego” znajduje się w strukturze organizacyjnej Kancelarii Sejmiku. Pierwszym redaktorem naczelnym „Monitora” była Bernadeta Ignasiak. Od września 2003 r. do 31 stycznia 2006 roku redakcją kierował Jacek Bartkowiak. Następnie obowiązki naczelnego pełnił Ryszard Jałoszyński. Od maja 2007 roku redaktorem naczelnym jest Artur Boiński.

  Pierwszy numer „Monitora” ukazał się w końcu marca 2001 r. Pismo było wydawane przez Wielkopolski Ośrodek Promocji i Informacji, następnie przez Wielkopolskie Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej, a później przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie. Od stycznia 2008 r. wydawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Kancelaria Sejmiku.

  Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z 29 września 2003 r. zmienił statut pisma, dostosowując go do nowych zadań. Zgodnie z sugestią Społecznej Rady Programowej, najistotniejszą zmianą było skierowanie magazynu „do mieszkańców Wielkopolski” (pierwotnie pismo adresowane było do „samorządów i ludzi związanych z samorządami lokalnymi oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego”). W rezultacie tej decyzji w latach 2005-2006 „Monitor Wielkopolski” wydawany był jako 12-stronicowa wkładka do „Gazety Poznańskiej”. Od grudnia 2006 r. do stycznia 2010  „Monitor Wielkopolski” ukazywał się jako wkładka do „Głosu Wielkopolskiego”, a następnie do „Gazety Wyborczej”. Po zmianach wprowadzonych w 2010 roku, „Monitor” w odświeżonej szacie graficznej, w objętości 16 stron (w wyjątkowych sytuacjach 20 stron), rozprowadzany jest wraz z tymi dwoma dziennikami, a od kwietnia 2016 roku - również z wybranymi tygodnikami lokalnymi.

  Zgodnie ze statutem pisma, jego celem jest prezentowanie spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na obszarze województwa wielkopolskiego, a w szczególności:

  • propagowanie idei samorządowej Wielkopolski,
  • informowanie o pracach sejmiku i jego komisji,
  • przedstawianie działań samorządowych podejmowanych w regionie,
  • upowszechnianie inicjatyw samorządów terytorialnych,
  • budowanie więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych w województwie,
  • przybliżanie doświadczeń samorządowych innych krajów,
  • upowszechnianie wiedzy samorządowej,
  • prezentowanie radnych,
  • informowanie o pracach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


  KONTAKT
  Monitor Wielkopolski
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  pokój 842
  tel./fax: 61 626 70 36
  e-mail: monitor@umww.pl
  www.monitorwielkopolski.pl