trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Pomoc obywatelom Ukrainy Допомога громадянам України

  Marszałek Marek Wożniak ze wstążką w barwach flagi UkrainyDrodzy Wielkopolanie!

  Trwa bezprecedensowy kryzys u granic Unii Europejskiej.

  Przed nami trudny czas – czas wyzwania dla wspólnoty europejskich narodów i regionów w imię obrony podstawowych ludzkich wartości.

  Proszę  o codzienną uważność i sąsiedzką życzliwość oraz gesty solidarności wobec tysięcy obywateli Ukrainy, którzy przybywają do nas, szukając schronienia przed zbrodniczą rosyjską agresją.

  Drodzy obywatele Ukrainy mieszkający i przybywający do Wielkopolski!
  Jesteśmy z Wami! Niech żyje wolna Ukraina!

  Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego

  Шановні жителі Великопольщі! 

  Безпрецедентна криза біля кордону Європейського Союзу все ще триває. 

  Попереду важкий час – час виклику для спільноти європейських народів і регіонів на захист фундаментальних людських цінностей. 

  Прошу проявити уважність та сусідську доброзичливість до тисяч українських громадян, які живуть і працюють разом з нами в різних містах нашого регіону на благо нашого краю. 

  Шановні громадяни України – жителі Великопольщі! Ми з Вами! 
  Хай живе вільна Україна!

   


   

  PESEL DLA UCHODCÓW Z UKRAINY
  PESEL для
  біженців з України


  PESEL jest niezbędny by pozostać w Polsce i pracować.
  PESEL jest niezbędny dla kontaktów z urzędami.

  PESEL необхідний щоб залишитися в Польщі і працювати.
  PESEL необхідний для контактів з офіційними державними установами.

  Rejestracji trzeba dokonać w ciągu 60 dni od daty przekroczenia granicy.
  Apelujemy o spokojne i cierpliwe podejście do procesu rejestracji, aby nie wszyscy chcący otrzymać PESEL, udali się pierwszego dnia do urzędów.

  Реєстрація повинна бути здійснена протягом 60 днів з дати перетину кордону.
  Закликаємо спокійно та терпляче підходити до процесу реєстрації, щоб не всі бажаючи отримати номер PESEL, заходили в офіційні державні установи в перший день.

  Wydawanie numeru PESEL będzie połączone z uruchomieniem profilu zaufanego.
  Profil zaufany umożliwi zdalne korzystanie z usług oferowanych przez administrację rządową i samorządową.
  Profil zaufany pozwoli na korzystanie z mobilnego dokumentu potwierdzającego status uchodźcy, którym obywatele Ukrainy będą mogli posługiwać się np. w relacjach z urzędami czy placówkami ochrony zdrowia.

  Видача номера PESEL буде поєднана з активацією довіреного профілю.
  Довірений профіль дозволить дистанційно користуватися послугами, які пропонують державна та місцева влада.
  Довірений профіль дозволить користуватися мобільним документом, що підтверджує статус біженця, яким громадяни України будуть користуватися напр. у відносинах з офіційними державними установами чи закладами охорони здоров’я.

  Як отримати номер PESEL? Інструкція для громадян України

   


   

  Wielkopolska pomoc humanitarna dla Obwodu Charkowskiego oraz Miasta Charkowa/Гуманітарна допомога Великопольщі для Харківської області та міста Харкова

  12 i 18 maja 2022 r. stolicę Wielkopolski opuściły 2 tiry (ponad 50 europalet) pomocy humanitarnej dla Obwodu Charkowskiego - regionu partnerskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Charkowa, miasta partnerskiego Poznania.

  Konwój humanitarny do Charkowa

  Wśród przekazanych towarów znalazły się: palety z jedzeniem o długim terminie przydatności do spożycia, palety zawierające koce, poduszki, pościel i materace oraz palety ze środkami medycznymi, pieluchami i chemią gospodarczą.

  Rzeczy wysłane do Ukrainy zostały przygotowane i przekazane przez Urząd Miasta Poznania oraz zebrane w czasie zbiórki rzeczowej i finansowej pod patronatem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, prowadzonej wśród wielkopolskich firm przez Wielkopolski Bank Żywności.

  - Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy zaangażowali się w tę akcję. Jestem szczęśliwy, bo pomimo braku żywności na wielkopolskim rynku udało się zebrać cały potrzebny asortyment, o który prosili nasi charkowscy partnerzy. Dziś jedzenie na terenie działań zbrojnych, szczególnie dla pozostałej tam ludności cywilnej, jest po prostu kwestią przeżycia – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

  Pomoc humanitarna trafi zarówno do miasta Charkowa – stolicy obwodu, jak i do mniejszych ośrodków regionalnych w Obwodzie.

  - Wojna pokazuje, jak ważne i skuteczne jest współdziałanie samorządów - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Dzięki współpracy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego wysyłamy do Ukrainy kolejną transzę pomocy. Podobnie jak poprzednim razem samochody załadowane są darami, których władze i mieszkańcy Charkowa faktycznie teraz potrzebują. Jesteśmy z nimi cały czas w kontakcie i znamy ich potrzeby.

  W marcu Miasto Poznań, we współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, wysłało do Charkowa dwie ciężarówki, wypełnione m.in. żywnością dla dzieci i niemowląt, środkami higienicznymi oraz lekami i materiałami opatrunkowymi. Samorząd Województwa Wielkopolskiego również takie transporty humanitarne do Obwodu Charkowskiego, we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności i Caritas, już wysłał.

  Obwód Charkowski (przed wojną 3,5 mln ludności, w tym ok. 1,5 mln w Charkowie) jest miejscem, gdzie od początku wojny prowadzone są trudne działania zbrojne. Obok obwodów ługańskiego i donieckiego, jest to trzeci region z największymi stratami w infrastrukturze. W maju siły ukraińskie powstrzymały rosyjską ofensywę w okolicach miejscowości Izium (południowo-wschodnia część regionu) oraz rozpoczęły odbijanie terenu na północ od Charkowa.

  10 maja i kolejne dni były pierwszymi od początku wojny, gdy na Charków nie spadły pociski artyleryjskie.

  Poznań i Charków są miastami partnerskim od 1998 roku. Natomiast Województwo Wielkopolskie nawiązało współpracę partnerską z Obwodem Charkowskim w 2002 roku. 

   

  12 та 18 травня 2022 р. зі столиці Великопольщі виїхали 2 фури (більше 50 європалет) з гуманітарною допомогою для Харківської області – партнерського регіону Великопольського Воєводства та для Харкова – міста-партнера Познані.

  Серед переданих товарів були: палети з їжею довготривалого зберігання, палети з ковдрами, подушками, постіллю та матрацами, а також палети з товарами медичного призначення, пелюшками та господарською хімією.

  Товари, надіслані в Україну, були приготовані та передані через Міську раду міста Познань, а також зібрані під час речової та фінансової збірки під патронатом Марека Возняка, Маршалка Великопольського Воєводства, яка проводилася серед великопольських фірм через Великопольський Банк Продовольства.

  «Сердечно дякуємо всім підприємцям, які прийняли участь у цій акції. Я щасливий, адже не зважаючи на брак продовольства на великопольському ринку, вдалося зібрати весь потрібний асортимент, про який просили наші харківські партнери. Сьогодні їжа на тих теренах, де ведуться бойові дії, зокрема для того цивільного населення, що там залишилося, є просто питанням виживання» – говорить Марек Возняк, Маршалок Великопольського Воєводства.

  Гуманітарна допомога потрапить як до міста Харкова – столиці області, так і до менших регіональних центрів Харківської області.

  «Війна показує, на скільки важливою та ефективною є взаємодія органів самоврядування, – підкреслює Яцек Ясковяк, президент Познані. – Завдяки співпраці з Правлінням Великопольського Воєводства ми висилаємо в Україну черговий транш допомоги. Як і минулого разу, вантажівки завантажені дарами, яких влада та мешканці Харкова зараз дійсно потребують. Ми знаходимося з ними у постійному контакті і ми знаємо їх потреби».

  У березні Місто Познань, у співпраці з огранізацією Карітас Познаньської Архідієцезії, вислало в Харків дві вантажівки, навантажені серед іншого продовольчими товарами для дітей та немовлят, засобами гігієни, а також ліками та перев'язувальними матеріалами. Самоврядування Великопольского Воєводства, у співпраці з Великопольськім Банком Продовольства та організацією Карітас, також надіслало схожий гуманітарний транспорт до Харківської області.

  Харківська область (до війни налічувала 3,5 млн населення, у тому числі біля 1,5 млн – у місті Харкові) є регіоном, в якому з початку війни ведуться важкі бойові дії. Разом з Луганською та Донецькою областями, це є третій регіон за найбільшими втратами в інфраструктурі. У травні українські збройні сили загальмували російський наступ в околицях місцевості Ізюм (південно-східна частина регіону) а також розпочали «відбиття» теренів на північ від Харкова.

  10 травня та наступні дні були першими днями від початку війни, коли на місто Харків не падали артилерійські снаряди.

  Познань та Харків є містами-партнерами з 1998 року. Великопольське Воєводство розпочало партнерську співпрацю з Харківською областю у 2002 році.

   


   

  PUNKT OBSŁUGI KONSULARNEJ W POZNANIU / КОНСУЛЬСЬКИЙ ПУНКТ В ПОЗНАНІ

  Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu otworzył Punkt Obsługi Konsularnej w Poznaniu, który będzie czasowo świadczył usługi uchodźcom.
  Adres: Poznań, ul. Matejki 50
  Godziny pracy: 9.00-17.30 w dni robocze
  Obowiązkowa rejestracja, tel. 61 6463344 (w języku ukraińskim)

  Więcej: https://wroclaw.mfa.gov.ua/.../ogoloshennya-shchodo

   

  Генеральне консульство України у Вроцлаві відкрило у Познані пункт консульської служби, який тимчасово надаватиме послуги біженцям.
  Адреса: Познань, вул. Матейки 50
  Графік роботи: 9.00-17.30 в робочі дні
  Обов'язкова реєстрація, тел.61 6463344 (укр.)

   

  ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY / ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТІВКИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ ВІЙНИ З УКРАЇНИ

  Poniżej prezentujemy przygotowane w przystępny i czytelny sposób ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Materiały przygotowane w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej – opracowane  przez Kancelarię Prezydenta RP mają ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

   

  UPROSZCZONE FORMALNOŚCI DLA OSÓB UCIEKAJĄCYCH  Z UKRAINY / СПРОЩЕНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ПЛАВУЮТЬ З УКРАЇНИ

  Zgodnie z komunikatem MSWIA, wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Obywatele Ukrainy, szukający schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

  Ważne informacje dla uchodźców znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj: https://www.poznan.pl/mim/info/news/uchodzcy-z-ukrainy-najczesciej-zadawane-pytania-artykul-aktualizowany,177404.html

   

  Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

  Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

  Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

  З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.

  Тут ви можете знайти поширені запитання та відповіді: https://www.poznan.pl/

   

   

  ZOBACZ, JAK POMÓC

   

  ZBIÓRKI INTERNETOWE, REJESTRACJA

  W całej Polsce uruchomiono zbiórki internetowe. Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pomocowe prowadzą działania, których celem jest pomoc Ukraińcom.

  Lista zbiórek pieniężnych na pomoc humanitarną dla ogarniętej wojną Ukrainy zweryfikowana przez Urząd Marszałkowski Wjewództwa Wielkopolskiego (pdf).

  Lista największych i zweryfikowanych  zbiórek charytatywnych na rzecz pomocy naszym sąsiadom z  Ukrainy.

   

  REJESTRACJA ORAZ LISTA ZBIÓREK

  Na portalu zbiórek publicznych MSWiA znajdziesz informacje o wszystkich zbiórkach publicznych prowadzonych na terenie kraju oraz szczegółowe informacje na temat jak przeprowadzić i rozliczyć zbiórkę publiczną.

  http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

   

  POZNAŃ - ANKIETA DLA OSÓB OFERUJĄCYCH POMOC

  Chcesz przyjąć uchodźców z Ukrainy, dać wsparcie w tłumaczeniach, zbiórkach rzeczowych, udzielić pomocy psychologicznej lub prawnej? Wypełnij ankietę przygotowaną przez Urząd Miasta Poznania.

  Ankieta jest dostepna pod linkiem www.webankieta.pl

   

  INICJATYWY SPOŁECZNE W WOJEWÓDZTWIE

  REJESTRACJA KWATERUNKU, FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE, KONTAKTY
  Pomoc w zakwaterowaniu i wyżywieniu zapewniają służby Wojewody Wielkopolskiego. Doceniając inicjatywy oddolne mieszkańców oferujących wsparcie, zwracamy szczególną uwagę na fakt, że deklaracje pomocy socjalno-bytowej powinny uwzględniać długofalowe skutki podjętych decyzji.

  Leszno
  Baza noclegowa: https://docs.google.com/
  wolontariat: https://lesznodlaukrainy.org.pl/

  Konin
  Baza noclegowa – formularz zgłoszeniowy 
  https://docs.google.com/

  Kalisz
  MOPS - Infolinia 506 161 888
  godz. 7.30-20.00
  Ofertę wsparcia osób z Ukrainy na terenie Kalisza można zgłosić za pomocą elektronicznego formularza: https://bit.ly/3tlQMSu

  Piła
  Pomoc indywidualna 
  tel. +48 67 21 04 299 lub 668 203 096 
  mail: mmartenka@um.pila.pl
  Kontakt dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych w sprawie pomocy 
  tel. +48 67 21 04 264 lub 668 231 015 
  mail: jdziuba@um.pila.pl

  Baza danych prowadzoną przez WUW w Poznaniu dotyczącą punktów zbiórek w ramach pomocy humanitarnej koordynowanej przez samorządy - pobierz dokument

   

  PRACODAWCO! MOŻESZ POMÓC UCHODŹCOM Z UKRAINY

  Uchodźcy z Ukrainy poza miejscem do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebują również miejsc pracy. Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524

  Oferty pracy oraz propozycje dodatkowych świadczeń dedykowane obywatelom/obywatelkom Ukrainy można znaleźć na stronie: https://wiph.pl/ukraina-oferty/. Dostępne są tam ogłoszenia nadesłane przez członków Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz inne firmy z Wielkopolski.

  Пропозиції роботи та додаткові пільги для громадян України можна знайти за адресою: https://wiph.pl/ukraina-oferty/. Там доступні оголошення надіслані членами Великопольської Промислово-Торговельної (Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa) Палати,та інші компанії з Великопольськoгo воєводствa.

   

  MINI SŁOWNICZEK POLSKO-UKRAIŃSKI

  Mini słowniczek polsko - ukraiński

  Zamieszczamy mini słowniczek z najbardziej przydatnymi wyrażeniami w języku ukraińskim. Pomocna lektura, to najważniejsze zwroty i ich tłumaczenia, ale również transkrypcja fonetyczna. Zapraszamy do lektury.

   

   

  KSIĄŻKI, E-BOOKI po ukraińsku / КНИГИ, ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ українською мовою

  e-czytniki z bajkamiKażdy, kto chce czytać literaturę w języku ukraińskim może zostać czytelnikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury przy ul. Prusa 3 w Poznaniu. Instytucja kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego powiększyła zbiory o książki w języku ukraińskim. Dzięki Instytutowi Książki trafiło do niej kilkadziesiąt pozycji dla dorosłych i dla dzieci – klasyka i popularne tytuły polskiej literatury współczesnej. 
  Książki te są udostępniane nie tylko czytelnikom w Poznaniu, ale także bibliotekom powiatowym i gminnym w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W WBPiCAK w Poznaniu czekają także na ukraińskojęzycznych czytelników e-czytniki książek, które można bezpłatnie wypożyczać na zewnątrz. W pamięć urządzeń wgraliśmy 70 bajek w języku ukraińskim oraz rozmówki polsko-ukraińskie.

  Szczegółowe informacje: www.wbp.poznan.pl

   

  Сердечно запрошуємо Українців до WBPiCAK

  Станьте нашим читачем!
  Позичайте книги та електронні читачі для електронних книг українською мовою безкоштовно.
  КОЖЕН може зареєструватися в Воєводськiй Публічнiй Бібліотецi та Центрi Культурної Анімації в Познані i скористатися нашими колекціями книг, електронних книг та аудіокниг.
  Ми підготували реєстраційні форми для бібліотеки українською мовою.
  Запрошуємо вас з понеділка по п'ятницю з 9.00.m до 18.00.m до читального залу Бібліотеки
  Пруcа, 3 в Познані.

  Детальна інформація www.wbp.poznan.pl

   

  POZNAŃ – PIERWSZY PUNKT RECEPCYJNY W WIELKOPOLSCE / ПОЗНАНЬ - ПЕРШИЙ ПУНКТ ПРИЙОМУ У ВЕЛИКОПОЛЬЩІ

  Wejście wschodnie na Międzynarodowe Targi PoznańskieDo kompleksowej obsługi „pierwszego kontaktu” osób z Ukrainy uruchomione zostaną wkrótce tzw. punkty recepcyjne. W Poznaniu taki punkt powstał na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – w pobliżu dworca PKP i węzła komunikacyjnego –  dla uregulowania statusu i przydzielenia noclegu z wyżywieniem. Z czasem punkty te powstaną także w całej Wielkopolsce.

  Obecnie ten punkt funkcjonuje w Pawilonie nr 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich - naprzeciwko Dworca Zachodniego, dokąd przeniósł się z Holu Wschodniego MTP. Dzięki temu ma 2,5-krotnie większą powierzchnię niż w poprzedniej lokalizacji.

   

  Для комплексного обслуговування людей з України незабаром будуть створені т. зв пункти прийому. У Познані такий пункт був створений на території Познанського міжнародного ярмарку – біля залізничного вокзалу та транспортного вузла – з метою врегулювання статусу та надання ночівлі з харчуванням.

  В даний час цей пункт функціонує у павільоні номер 2 Познанського міжнародного ярмарку — напроти Західного залізничного вокзалу, куди його було перенесено зі Східного вестибюля. Завдяки цьому пункт має у 2,5 рази більшу площу, ніж при попередньому розташуванні.

   

   

  Stoisko Biura PracyDYŻURY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W PUNKCIE RECEPCYJNYM NA MTP/ЧАС ЧЕРГУВАННЯ ВОЄВОДСЬКОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В ПУНКТІ ПРИЙОМУ НА МТП

  Od wielu tygodni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dyżurują wraz z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w punkcie recepcyjnym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (Pawilon nr 2, wejście od strony ul. Głogowskiej).

  W punkcie tym pomoc znajdują uchodźcy z Ukrainy, przebywający na terenie Poznania. Podczas dyżurów w godzinach 12:00–15:00 można uzyskać informacje dotyczące wielkopolskiego rynku pracy, poszukiwania pracy, ofert pracy, działań oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia, itp. Na stoisku informacyjnym udzielane są informacje w języku ukraińskim dzięki wsparciu wolontariuszy – tłumaczy.

  Zainteresowanie stoiskiem jest spore. Codziennie udzielana jest pomoc około 40 zainteresowanym.

   

  Протягом багатьох тижнів працівники Воєводської Служби Зайнятості в Познані чергують разом з працівниками районної Служби Зайнятості в Познані у пункті прийому на території  Познанського міжнародного ярмарку (павільйон № 2, вхід з вул. Глоговської).

  Цей пункт допомагає біженцям з України, які перебувають у Познані. Під час чергування з 12:00 до 15:00 години, ви можете отримати інформацію про ринок праці Великопольського, пошук роботи, пропозиції роботи, діяльність державних служб зайнятості тощо. У інформаційному пункті інформація надається також українською мовою, завдяки підтримки волонтерів-перекладачів. Також українською мовою розповсюджуються листівки з інформацією про ринок праці.

  Інтерес до пункту значний. Щодня допомогу отримують близько 40 осіб.

   

  POZNAŃSKI OŚRODEK INTEGRACJI POINT / ПОЗНАНСЬКИЙ ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ POINT

  W Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 17/27 działa miejski punkt wsparcia cudzoziemców: (nr tel.: 503 979 758, pn.-śr. godz. 14-20, czw.-pt. w godz. 9-15). POINT współtworzony jest przez doświadczonych pracowników Migrant Info Point, którzy zapewniają pomoc formalno-prawną cudzoziemcom.

  Więcej informacji: http://migrant.poznan.pl/uk/.

  W Poznaniu działa call center - Biuro Poznań Kontakt (nr tel.: 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-20), połączenia telefoniczne obsługiwane są także w języku ukraińskim.

  Miasto Poznań uruchomiło miejski punkt pomocy –  Poznań dla Ukrainy. Jest on czynny w godz. 10.00–20.00 przy ul. Bukowskiej 27/29. Do punktu pomocowego można przynosić żywność, odzież i środki higieny dla uchodźców szukających schronienia przed wojną. Dodatkowo trwają akcje pomocy lokalnych samorządów w naszym regionie i organizacji pozarządowych dla Ukraińców.

  Na dworcu PKP w Poznaniu działa punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy. Punkt czynny jest w godz. 8.00–22.00.

   

  Місто Познань створило міський пункт допомоги — Познань для України. Він працює з 10-00 до 20-00 на вул. Буковській 27/29. До пункту допомоги можна приносити їжу, одяг та засоби гігієни для біженців, які шукають захисту від війни. Також у нашому регіоні тривають акції допомоги органів місцевого самоврядування та неурядових організацій для українців.

  На залізничному вокзалі у Познані діє інформаційний пункт для осіб, що приїжджають з України. Пункт працює з 8-00 до 22-00.

   

  CENTRA INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW / ЦЕНТРИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМЦІВ

  Centrum Integracji CudzoziemcówDziałają już wszystkie Centra Integracji Cudzoziemców prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Pomoc oferowana jest w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie oraz Pile. Centrum oferuje wsparcie informacje, porady prawne i psychologiczne oraz zajęcia adaptacyjne i językowe dla cudzoziemców, głównie z Ukrainy, przebywających w naszym województwie.

   
  Центри інтеграції іноземців

  Усі центри інтеграції іноземців, якими керує Регіональний центр соціальної політики в Познані, вже працюють. Допомога надається в Познані, Лешно, Каліші, Коніні та Пілі. Центр пропонує підтримку, інформаційні, юридичні та психологічні консультації, а також адаптаційні та мовні курси для іноземців, переважно з України, які перебувають у нашому воєводстві.

   

  BEZPŁATNA PODRÓŻ DLA OBYWATELI UKRAINY W KOLEJACH WIELKOPOLSKICH / БЕЗПЛАТНИЙ ПРОЇЗД ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВЕЛИКОПОЛЬСЬКИМИ ЗАЛІЗНИЦЯМИ

  Od 2 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. nieodpłatnie korzystać z przejazdów wszystkimi pociągami Kolei Wielkopolskich mogą osoby:

  • paszportem, który potwierdza przekroczenie granicy 24 lutego 2022 r. lub później (zarówno granicy polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) lub
  • dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem  o nadaniu numeru PESEL.

  Bezpłatne przejazdy przysługują kobietom, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, mężczyznom powyżej 60 roku życia oraz mężczyznom (w wieku od 18 do 60 lat) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

   

  Від 2 квітня 2022 р. до 31 травня 2022 r. 2022 р. безплатно користуватися проїздом у всіх потягях Великопольських залізниць можуть особи з:

  • паспортом, який підтверджує перетин кордону 24 лютого 2022 р. або пізніше (як польського кордону, так і кордону іншої держави ЄС) або
  • документом з фотокарткою, що підтверджує особу (паспорт, водійське посвідчення, учнівський квиток, студентський квиток тощо) разом з повідомленням про надання номеру ПЕСЕЛЬ.

  Безоплатний проїзд надається жінкам, дітям та молоді до 18 років, чоловікам, старшим 60 років та чоловікам (віком від 18 до 60 років) з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

   

  POMOC DLA UCHODŹCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI / ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ З ІНВАЛІДНОСТЯМИ

  Uchodźcy to też dzieci i osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Pomoc i wsparcie dla nich oferują różne organizacje i grupy wsparcia. Portal http://niepelnosprawni.pl/ publikuje ich listę  i oferowaną pomoc

   

  Біженцями є також діти та інваліди. Допомогу та підтримку для них пропонують різні організації та групи підтримки. Інтернет-портал http://niepelnosprawni.pl/ публікує їх перелік та форми допомоги для них.

   

  EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH / ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК

  Informacje o zasadach zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy, będą prezentowane podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, który przypada 20 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy oraz powiatowe urzędy pracy przygotowały z tej okazji  bogaty program Europejskich Dni Pracodawców. Tematyka wydarzeń obejmuje m.in.: rekrutacje na rzecz pracodawców, giełdy pracy, badanie kompetencji i zdolności, kształcenie młodzieży pod kątem potrzeb rynku pracy, diagnozę kwalifikacji wymaganych przez pracodawców, usługi sieci EURES, itp. Zamierzeniem urzędów pracy jest nawiązanie indywidualnego kontaktu z konkretnym pracodawcą, przedstawienie szczegółowej informacji na temat usług świadczonych przez urzędy pracy oraz przekazanie wsparcia zgodnego z oczekiwaniem pracodawców.

  Dodatkowo w niektórych urzędach pracy, w ramach EDP, obywatele Ukrainy będą mieć możliwość zaznajomienia się z polskim rynkiem pracy, ofertami pracy lub staży, możliwościami podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - pod kątem potrzeb pracodawców, skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych.

  Lista wydarzeń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz Powiatowe Urzędy Pracy w Wielkopolsce: https://epsz.praca.gov.pl/europejskie-dni-pracodawcow-2022

   

  З 16 по 20 травня 2022 року пройде Європейський Тиждень Професійних Навичок. Це можливість організувати, як і в попередні роки, Європейських денів роботодавців, якиі є виразом політики європейської Державної Служби Зайнятості (ДСЗ), яка визнає, що посилення співпраці між ДСЗ та роботодавцями відіграє ключову роль, як для розвиток економіки, так і для впровадження ефективних заходів для ринку праці.

  Девіз цьогорічного Європейського Тижня Професійних Навичок звучить так, як і в попередні роки, – «Відкрийте свій талант».

  Тема цьогорічного святкування зосереджена на питаннях  освіти та професійного навчання в контексті «зеленого» переходу, відповідно до зобов’язань Європейської Комісії до підняття всіх необхідних заходів для досягнення кліматичної нейтральності.

  На європейському рівні будуть представлені найкращі практики з точки зору освіти та професійного навчання (ПТО) та заходи, організовані місцевими, регіональними та державними організаціями. Буде представлено переваги професійної освіти та навчання молоді та дорослих.

  Більше інформації про подію можна знайти на веб-сайті uropean Vocational Skills Week 2022

  В особливому становищі польських державних служб зайнятості, які розширили свою діяльність на користь громадян України та підтримують їх у пошуку підходящої роботи в Польщі, цій групі шукачів роботи буде присвячено багато заходів.

  Воєводські та повітові (обласні та районні) Державні Служби Зайнятості  підготували для вас понад 400 заходів.

  Тематика заходів різноманітна: підбір кадрів для роботодавців, біржа роботи, дні відкритих дверей в установі, Національного Навчального Фонду, перевірка компетенцій та здібностей, навчання молоді з точки зору потреб ринку праці, діагностика кваліфікацій, які вимагають роботодавці, Послуги мережі EURES(Європейські служби зайнятості) тощо – це встановлення індивідуального контакту з конкретним роботодавцем, завдяки якому роботодавці зможуть отримати детальну інформацію про послуги, що надаються Державною Службою Зайнятості , та отримати підтримку відповідно до своїх потреб. Також Службою Зайнятості підготувала низку презентацій для роботодавців про принципи працевлаштування іноземців, зокрема громадян України.

  Громадяни України зможуть ознайомитися з польським ринком праці, пропозиціями роботи чи стажування, можливостями підвищення чи зміни професійної кваліфікації – враховуючи потреби роботодавців, скористатися підтримкою кар’єрних радників.

  Пропонуємо ознайомитись із заходами, які організовує польська Державна Служба Зайнятості (ДСЗ)

  Перелік заходів, організованих у рамках Європейського дня роботодавця 2022 року, воєводськими та повітовими Державними Службами Зайнятості

   

  WYPRAWKA SZKOLNA - ZBIÓRKA WBPiCAKInformacja na temat zbiórki wyprawki szkolnej

  Od 7 marca trwa zbiórka nowych przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, prowadzona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przy ul. Prusa 3 (w godzinach 8:00 - 18:00)

  Więcej informacji podajemy na stronie www.wbp.poznan.pl

   

  KONTAKT

  Numer telefonu UMWW dedykowany sprawom związanym z obywatelami Ukrainy
  Номер телефону Управління Маршалка Великопольського Воєводства, пов'язаний зі справами громадян України
  tel. +48 61 626 66 55
  mail: ukraina@umww.pl
  Kontakt w godz. 8.00-16.00

   

   

   

  Infolinia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
  tel. +48 61 850 87 77