trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Biuro Certyfikacji i Windykacji

  • Biuro Certyfikacji i Windykacji wykonuje zadania Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej pełniącej funkcję Instytucji Certyfikującej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W tym obszarze do podstawowych działań Biura należy sporządzanie i przedstawianie Komisji Europejskiej wniosków o płatność oraz sporządzanie zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej zgodnie z właściwymi przepisami.
   Kierownictwo w zakresie ww. zadań sprawuje wyłącznie Dyrektor Biura.
  • Biuro prowadzi sprawy związane z procesem odzyskiwania należności od beneficjentów programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz obsługuje w tym zakresie Departament Polityki Regionalnej, Departament Wdrażania Programu Regionalnego oraz Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Biuro Certyfikacji i Windykacji wykonuje również zadania Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie obsługi Osi Priorytetowej 10 w odniesieniu do perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
   Kierownictwo w zakresie ww. zadań sprawuje wyłącznie Zastępca Dyrektora Biura.

   

  Siedziba biura:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro IV, część A, pokój 436
  tel.: 61 626 62 10
  fax: 61 626 62 13 
  e-mail: bcw.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Biura:
  Przemysław Maćkowiak

  Zastępca Dyrektora Biura:
  Hanna Hojan

  Struktura organizacyjna