trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Program dla Europy Środkowej (CEP)

   

  Projekt „CHAMPIONS - Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązania transportu lotniczego z transportem publicznym”.

  projekt championscentral europe logo

  Województwo Wielkopolskie było Partnerem Wiodącym międzynarodowego projektu „CHAMPIONS - Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązania transportu lotniczego z transportem publicznym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za bieżącą realizację projektu odpowiedzialny był Departament Transportu.

  Oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w projekcie CHAMPIONS wzięły udział następujący partnerzy:

  1. Port Lotniczy im. Henryka Wieniawskiego Poznań- Ławica sp. z o o.
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  3. Urząd Miasta Wrocławia
  4. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  5. Pannon Bussines Network PBN (Węgry)
  6. Związek Transportu Regionalnego w Trieście
  7. Port Lotniczy im. Marco Polo w Trieście
  8. Türinger Institut für Akademische Weiterbildung e. V. Erfurt
  9. Izba Przemysłowo-Handlowa w Erfurcie
  10. Port Lotniczy Karlowe Vary
  11. Administracja Regionu Lwów
  12. Port Lotniczy Lwów

  Głównym celem projektu CHAMPIONS było znalezienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez zwiększenie ilości międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz intermodalnych połączeń transportu publicznego pomiędzy portami lotniczymi a miejscowościami w danym regionie. W ramach projektu wprowadzono innowacyjne instrumenty, pomagające rozwiązać kwestie wyrównania dostępności regionów Europy Środkowej z regionami Europy Zachodniej, takich jak:

  • wdrażanie nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej, w tym np. przygotowanie aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android na potrzeby Portu Lotniczego w Poznaniu czy też tablic świetlnych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu,
  • wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego w przejazdach z/na lotnisko,
  • harmonizacja rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych,
  • planowanie nowych międzyregionalnych połączeń lotniczych, np. Erfurt – Lwów czy Rzeszów – Triest,
  • publikacja pod tytułem „Ekonomiczne i prawne uwarunkowania Obowiązku Służby Publicznej ”, opracowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • wprowadzenie systemu minibusów dedykowanych pasażerom Portu Lotniczego w Trieście,
  • analiza SWOT dla transportu publicznego pomiędzy regionalnymi portami lotniczymi a najbliższymi miejscowościami,
  • rekomendacje zmian administracyjnych, operacyjnych i infrastrukturalnych w celu poprawy dostępności regionów.

  Projekt realizowany był w okresie 39 miesięcy, a jego całkowity budżet wyniósł 1 979 700 EURO, z czego na Województwo Wielkopolskie przypadło 425 000 EURO. Nasze województwo otrzymało 85% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Więcej informacji na temat projektu CHAMPIONS można uzyskać w Departamencie Transportu UMWW, tel. (061) 62 67 000.

  Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a jego całkowity budżet 1 979 700 EURO, z czego na Województwo Wielkopolskie przypada 425 000 EURO. Nasze województwo otrzyma 85% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  O szczegółach dotyczących realizacji projektu CHAMPIONS można się dowiedzieć na stronie internetowej projektu : http://www.champions-project.de/


  Galeria zdjęć: