trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Akcelerator Wiedzy Technicznej

  Akcelerator Wiedzy Technicznej (AWT) to systemowe, strategiczne, komplementarne rozwiązanie na rzecz przyspieszenia rozwoju wiedzy technicznej, kluczowego czynnika wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

  Akcelerator Wiedzy Technicznej (AWT) to projekt obejmujący działania w zakresie:

  • tworzenia systemu doradztwa zawodowego,
  • aktywnej promocji wiedzy technicznej w społeczeństwie, a w szczególności kształcenia na kierunkach technicznych,
  • aktywnej promocji i doskonalenia systemu kształcenia ustawicznego w zakresie wiedzy technicznej,
  • monitorowania efektywności kształcenia oraz prognozowania dostosowania systemu kształcenia w zakresie wiedzy i   umiejętności technicznych do potrzeb rynku pracy.

  Działania w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej (AWT) zostały sformułowane w wyniku:

  • analizy kluczowych, powiązanych ze sobą strategii i programów, w których wyznaczono kierunki rozwoju społeczeństw,
  • trwających blisko rok konsultacji społecznych z przedstawicielami kilkudziesięciu instytucji w Polsce w tym w Wielkopolsce, kluczowych z punktu widzenia kształtowania polityki kształcenia oraz instytucji zajmujących się kształceniem, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej techniki.

  Więcej informacji