Kodeks etyki


Kodeks Etyki został wprowadzony Zarządzeniem Nr 26/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wszelkie informacje, spostrzeżenia, sugestie i opinie dotyczące Kodeksu Etyki Pracowników UMWW można przesyłać na adres skrzynki pocztowej - etyka@umww.pl.Pliki do pobrania:pdf    drukuj    drukuj