Członkowie Zarządu


Maciej SytekMACIEJ SYTEK

Urodził się w 1965 roku w Gnieźnie.

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Historii, oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Zarządzania Kadrami na Wyższej Szkole Bankowej. Na przestrzeni lat był menadżerem i trenerem biznesu. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie zadań doradczych i kadrowych.

Samorząd terytorialny od zawsze był jego obiektem zainteresowań. Od 2011 pracował w Wydziale Informacji i Promocji Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, najpierw jako kierownik, potem jako naczelnik. Brał udział w pracach związanych z tworzeniem Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W 2015 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego. Koordynował i monitorował inwestycję na płaszczyźnie wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia, transportowej, edukacyjnej. Od 2016 roku piastował stanowisko dyrektora Departamentu Zdrowia. Był odpowiedzialny za kierowanie pracą oraz kształtowaniem ogólnej polityki działania Departamentu.

Jako Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialny jest za pracę Departamentu Zdrowia, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego oraz Departamentu Gospodarki.

Oprócz bogatego doświadczenia zawodowego, ma na swoim koncie wiele sukcesów społecznych. Między innymi jest inicjatorem akcji ,,Świąteczna paczka od sąsiada’’ w gminie Pobiedziska. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia zbierana jest żywność dla osób samotnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej.

W 2009 roku został uhonorowany tytułem Wolontariusz Roku przez starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego.

 

Wodzińska MarzenaMARZENA WODZIŃSKA

Ekspert w zakresie ekonomii, prawa finansowego oraz rachunkowości, z 25 letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie bankowości. Pracę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim (od początku kariery zawodowej spotkała się z tysiącami klientów, z setkami firm).

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (marketing i zarządzanie ze specjalizacją finanse i rachunkowość), studia podyplomowe z zakresu psychologii w biznesie, obecnie również słuchaczka studiów podyplomowych - Trener biznesu.

Zawodowo:
Dyrektor ostrowskiego oddziału jednego z największych banków w Polsce, z powodzeniem profesjonalnie realizująca w swej placówce nowoczesne formy zarządzania oraz programy finansowe przyjazne klientom.

W wyniku wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz obszarów zainteresowań i zdobytej wiedzy na temat: księgowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych, prawa bankowego, wekslowego, gospodarczego i cywilnego, zarządzania, psychologii oraz ubezpieczeń otrzymała wiele naród i wyróżnień za realizację powierzonych zadań.

Prywatnie:
Kaliszanka, od ponad 10 lat związana zawodowo także z Ostrowem Wielkopolskim. Szczęśliwa żona oraz matka Aleksandry - obecnie studentki wydziału politechnicznego mechanika i budowa maszyn. Aktywna i efektywna społecznica, wrażliwa na ludzką niedolę i potrzeby innych; swoją pasją ciągłej pomocy drugiemu człowiekowi zaraziła córkę. Wśród wielu zajęć znajduje także czas na spotkania z młodzieżą szkolną z liceów i szkół zawodowych, podczas których pogłębia wiedzę uczestników i tłumaczy tajniki ekonomii oraz bankowości oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem które działa na rzecz szeroko rozumianego środowiska technicznego poprzez prowadzenie najwyższej jakości szkoleń doskonalących wiedzę i praktyczne umiejętności pracowników sektora gospodarczego i osób fizycznych. Członek zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego drugiego co do wielkości w Wielkopolsce. W wolnych chwilach uprawia turystykę pieszą; pielęgnuje ogród i tworzy aranżacje roślinne; ciekawa piękna innych zakątków kuli ziemskiej i kultur innych narodów - zwiedza świat.

pdf    drukuj    drukuj