trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zawiadomienie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

    Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 6683/2023 z dnia 01 czerwca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

    W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Informacja o przeprowadzeniu konsultacji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umww.pl/), na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMWW. Uwagi i wnioski można przesyłać pocztą na adres: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ds.sekretariat@umww.pl – w terminie 20-27 czerwca 2024 r.

    UWAGA:

    Podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem statutu bądź innego dokumentu zawierającego cele statutowe tej organizacji. Stanowiska anonimowe lub nie zawierające wymaganych w formularzu informacji, nie będą rozpatrywane.