Kalendarz Zarządu


Zachęcamy do lektury kalendarza Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Tradycyjnie informuje on o wybranych, ważniejszych aktywnościach Pana Marszałka Marka Woźniaka i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Załączony plan wydarzeń i uroczystości z udziałem reprezentantów Samorządu Województwa uwzględnia także zagraniczne spotkania Zarządu Województwa.

Informujemy, że plan ten może ulegać drobnym zmianom.

Miłej lektury!


pdf    drukuj    drukuj