trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenia o bezpośrednim zawarciu umów

    Ogłoszenia o bezpośrednim zawarciu umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. UE. Seria L. Nr 315 z dnia 3 grudnia 2007r.)

    • Ogłoszenia o bezpośrednim zawarciu umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych - więcej