trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

  Ceny jednostkowe za udostępnienie materiałów Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  (opracowane na podstawie załącznika wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej Ustawy 17 maja 1989 r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne – (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.).

  UWAGA!
  Ostateczna opłata za udostępnienie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących. W Dokumencie Obliczenia Opłaty kwotę opłaty wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy.

  Ceny uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

  W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.

   

  Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres listem ekonomicznym poleconym:

  6,80 zł - FORMAT S (płyta DVD) ;
  7,30 zł - FORMAT M (mapy złożone do formatu A4 wysłane w kopercie);
  15,60 zł - FORMAT L (wysyłka map w tubie lub w kopercie bąbelkowej)

  Zapraszamy do składania wniosków o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu!

  Strona główna Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK Poznań)

  Pliki do pobrania: