trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022

    • Uchwała nr XXXIX/ 935/ 17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2020, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej
    • Załącznik do Uchwały Nr XXXIX / 935/ 17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 grudnia 2017r. - Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2020
    • Uchwała nr XXV/478/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 – 2020, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej