trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Kultury

  Kompetencje departamentu

  Departament ma za zadanie wspieranie szeroko pojętej kultury oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego (w tym zabytków) w województwie wielkopolskim poprzez zapewnienie odpowiednich warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych. W ramach swoich zadań koordynuje działalność samorządowych instytucji kultury oraz współpracuje z organizacjami pożytku publicznego działającymi w obrębie kultury i sztuki.

  Departament organizuje i prowadzi edukację kulturalną poprzez podległe mu wojewódzkie instytucje kultury. Za ich pośrednictwem gromadzi i udostępnia wartościowe dzieła, stwarza realne możliwości rozwoju amatorskich ruchów artystycznych i folklorystycznych oraz pogłębiania wiedzy o sztuce. Działalność Departamentu ma na celu rozbudzenie i zaspokojenie zainteresowań kulturalnych oraz promocję wielkopolskiej kultury, również poza granicami województwa, a nawet kraju.

  Departament realizuje także zadania tworzenia i likwidacji instytucji kultury, ich finansowania oraz opracowania dla nich statutów. W wielu przypadkach jest także mecenasem wielkopolskich inicjatyw kulturalnych, wspiera je nie tylko finansowo, ale także zapewnia promocję i wspomaga swoim wieloletnim doświadczeniem.

  Departament Kultury jest także odpowiedzialny za realizację procedur związanych z przyznawanymi przez Marszałka nagrodami i stypendiami w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

  W strukturze Departamentu działa wielkopolski portal kulturaupodstaw.pl, który dostarcza opinii i informacji na temat zjawisk i wydarzeń związanych z szeroko rozumianą kulturą.

  Departament podejmuje także działania na rzecz pielęgnowania polskości, rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców województwa wielkopolskiego.

   

  Siedziba departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61–714 Poznań
  sekretariat - piętro III, część A, pokój 333
  tel.: 61 626 68 80
  fax: 61 626 68 81
  e-mail: dk.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Włodzimierz Mazurkiewicz

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Grażyna Brzezińska

  Struktura organizacyjna