trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sesje Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  Porządek obrad III Sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 26 stycznia 2024 roku godz. 11:00

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Bezpieczeństwo wielkopolskiej młodzieży - wystąpienie przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

  4. Funkcjonowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - wystąpienie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i określenia zakresu ich działania.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

  8. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okresie między sesjami.

  9. Komunikaty Prezydium.

  10. Sprawy różne.

  11. Zamknięcie posiedzenia.