trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji

  Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji ma za zadanie kreować i koordynować politykę oraz strategię informacyjną województwa, koordynować działania z zakresu promocji województwa oraz  zapewniać kontakty ze środkami masowego przekazu.

  Do podstawowych zadań Biura należy: 

  1. kreowanie i wdrażanie wizerunku Urzędu, obejmujące wszystkie środki masowego i społecznego przekazu,
  2. przygotowywanie i realizacja zadań związanych z budżetem Biura,
  3. kreowanie standardów, opracowywanie, przygotowanie i akceptowanie materiałów promocyjnych województwa i Urzędu,
  4. inicjowanie działań promocyjnych województwa,
  5. koordynacja działań promocyjnych, realizowanych przez komórki organizacyjne, w tym określenie zasad współpracy w zakresie promocji województwa wielkopolskiego dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,
  6. inicjowanie własnych działań promocyjnych oraz wsparcie działań promocyjnych partnerów zewnętrznych współpracujących z Urzędem w kontekście budowania i wspierania wizerunku województwa wielkopolskiego.

  W skład Biura wchodzą dwa oddziały:

  • Oddział Komunikacji Zewnętrznej i Promocji,
  • Oddział Prasowy.

   

  Siedziba Biura:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro VI, część B, pokój 668
  tel.: 61 626 66 90
  fax: 61 626 66 91
  e-mail: bkz.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Biura:
  Marcin Fuszpaniak
  tel: 61 626 66 92
  e-mail: marcin.fuszpaniak@umww.pl

  Rzecznik Prasowy:
  Anna Parzyńska-Paschke
  tel: 61 626 66 72
  e-mail: rzecznik@umww.planna.parzynska@umww.pl

  Struktura organizacyjna: